Djurmedicin mot havstulpaner

http://www.youtube.com/watch?v=eVE3uSo65P4

Medetomidin är en förebyggande mediscin som används till katter och hundar. Men det håller också havstulpanerna borta, visar ett forskningsprogram i Göteborg.

I forskningsprogrammet Marine Paint har man under nio års tid strävat efter att utveckla nya miljöanpassade och effektiva båtbottenfärger. Nu har man en fungerande blandning. Nu gäller det bara att göra affär av det och få alla tillstånd som krävs för att börja sälja färgen Selektope.

asaProgrammet var ett samarbete mellan forskare på Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola, och har fokuserat på substansen medetomidin, som visat sig vara mycket effektiv mot havstulpaner. De betraktas som den mest problematiska påväxtorganismen. För att få bukt även med andra typer av påväxt (alger, musslor, sjöpungar, mossdjur med flera) så har forskarna utvecklat ett koncept med olika kombinationer av antipåväxtmedel (biocider).

- Vi försökte först finna ett biocid som var verksam mot allt men lyckades inte. Genom att använda flera typer av biocider, som är effektiva mot olika organismer, och anpassa relationen mellan substanserna går det att undvika all påväxt, säger Åsa Arrhenius.

Idén med optimerade blandningar bygger på att i färgen använda många olika typer av biocider som är effektiva i varierande grad mot flera av påväxtorganismerna, och att anpassa relationen mellan substanserna för att bli av med all påväxt.

För att få fram recept på optimala blandningar har forskarna utvecklat ett modellsystem där man väger olika biociders effekt på de olika typerna av påväxtorganismer mot deras förväntade miljörisk. Blandningarna är alla lika effektiva men det skiljer i förväntad miljörisk.

Blandats med högteknologiska färger

De här optimerade blandningar har kombinerats med högteknologiska färgsystem som bland annat baseras på så kallade mikrokapslar vilka utgörs av en mikroskopisk kapsel av polymermaterial. Inne i kapseln finns det biocider som läcker ut från färgen i vattnet.

Fältförsök med målade testpaneler vid Lovéncentret på Kristineberg visar att konceptet med optimerade blandningar i båtbottenfärger fungerar utmärkt för att motverka påväxt.

Forskningsresultat från Marine Paint kring medetomidin har gått vidare till en kommersiell samarbetspartner I-Tech AB för att säkra att resultaten kommer till användning och marknadsförs nu under namnet Selektope. För Europa söker man nu om tillstånd enligt biocid-direktivet och i Japan har man fått det beviljat.


Sittbrunnens bokhandel är öppen

Nautisk uppslagsbok

Nautisk uppslagsbok

Allt väl ombord

Allt väl ombord

VHF- och SRC-bok

VHF- och SRC-bok

Öregrunds övärld -  Från Arholma till Örskär

Öregrunds övärld - Från Arholma till Örskär

Ett år utan skor

Ett år utan skor

Segling från hela världen

Logga in till bokhandeln, kommentarer och forum.

Kom ihåg mig

Bli medlem i Sittbrunnen, kommentera artiklar och få sällan ett litet nyhetsbrev om det är något kul som händer här.

Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line