Giftfria alternativ på Resarö

Resarö Marina har beslutat att Ekomarines miljöanpassade båtbottenfärg, Neptune Formula är det enda alternativet om man som båtägare ska rengöra och förvara båten över vintern. Beslutet berör cirka 350 båtar och grundar sig på att skydda Resarö Marinas markytor, hamnbassäng och även övriga skärgårdsvatten från giftiga tungmetaller och kemikalier.

Från och med 2011 måste alla båtar som tas upp, rengörs och vinterförvaras hos Resarö Marina målas med den miljöanpassade båtbottenfärgen Neptune Formula. Övriga båtbottenfärger innehåller stora mängder tungmetaller och kemikalier, som är mycket skadliga för miljön i Östersjön. När skroven spolas och tvättas inför vinterförvaringen hamnar även dessa miljöfarliga ämnen i marken.

Sven Johansson och Lars Hesselberg- Den enda färg på marknaden som är helt miljöanpassad är Neptune Formula. Den skyddar mot påväxt helt utan skadliga tungmetaller eller kemikalier. Färgen är dessutom skonsam för både mark och för vatten, vilket de andra alternativen inte kunde leva upp till, säger Sven Johansson  ägare till Resarö Marina.

- Men det är absolut inget krav att bottenmåla så länge det inte finns någon giftig färg applicerad på botten, säger andre delägaren Lasse Hesselberg. Vi har flera som kommer att köra båtbottentvätt och även komma in för lyft och få båten högtryckstvättad hos oss på marinan.

Genom ett så kallat förläggande har Södra Roslagens Miljö- och Hälsoskyddskontor ålagt samtliga marinor i Waxholm, Danderyd och Täby hur marinorna ska hand om det giftiga tvättavfallet, vilket också inkluderar destruktion av de farliga ämnena. Åtgärden måste godkännas av Södra Roslagens Miljö- och Hälsoskyddskontor och vara införd senast i och med upptagningen hösten 2011.


Sittbrunnens bokhandel är öppen

Fritidsskepparens Utsjöskeppare

Fritidsskepparens Utsjöskeppare

Radarbok med AIS

Radarbok med AIS

Jag ville inte dö, jag ville leva

Jag ville inte dö, jag ville leva

Åland, de 50 bästa hamnarna

Åland, de 50 bästa hamnarna

Förarbevis för vattenskoter

Förarbevis för vattenskoter

Segling från hela världen

Logga in till bokhandeln, kommentarer och forum.

Kom ihåg mig

Bli medlem i Sittbrunnen, kommentera artiklar och få sällan ett litet nyhetsbrev om det är något kul som händer här.

Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line