Sjöfartsverket tar nu initiativ till att mäta djupet i utvalda områden där många fritidsbåtar rör sig. Satsningen är möjlig tack vare intäkter av verkets försäljning av sjökort till båtlivet och välkomnas av båtlivsorganisationerna som ser ett stort behov av uppdaterade sjökort för grunda vatten.

Sjöfartsverket ansvarar för sjömätning av de statliga farlederna och det vatten som handelsfartygen använder. Verket gör nu en särskild satsning på att mäta i vissa skärgårdsområden där det finns rapporter om att uppdateringar behöver göras i sjökorten. Prioriteringen har skett utifrån underlag som båtlivsorganisationerna överlämnat till Sjöfartsverket.

- Det är väldigt glädjande att vi kan sätta igång den här efterlängtade satsningen som kommer höja sjösäkerheten. Med hjälp av information från de som använder sjökorten kommer vi att genomföra punktinsatser och prioritera de områden som har störst behov, säger Magnus Hovberg, produktionschef.

- Det är positivt att vår dialog med Sjöfartsverket nu ger konkreta resultat som förbättrar sjösäkerheten. Redan till nästa sommar kommer några områden, där våra medlemmar har upplevt brister, kunna bli uppdaterade, exempelvis i Stockholms skärgård, säger Fredrik Norén, generalsekreterare i Svenska Kryssarklubben.

Sjökortens information om hur djupt det är i skärgårdsområden är ålderstigen. I många fall är det handlodsmätningar utförda i slutet av 1800-talet som utgör informationen. I dag är cirka 80 procent av de svenska statliga vattnen mätta med moderna metoder, men i vatten grundare än tio meter så är det enbart ett fåtal procent som har blivit sjömätta i modern tid. Det finns därför ett stort behov att förbättra djupinformationen i grunda områden.

Att genomföra en total sjömätning av grunda vatten är ett enormt arbete. Därför har Sjöfartsverket tillsammans med andra myndigheter lämnat in en hemställan om en komplett sjömätning av grunda vatten till regeringen för att få till en långsiktig finansiering.

- Bättre kunskap om våra grunda vatten är viktigt ur säkerhets- och miljöperspektiv. Våra medlemmar ser gärna att det i närtid sker en rejäl satsning och tas ett helhetsgrepp i syfte att producera och tillgängliggöra djupinformation över grunda vatten, säger Olof Granander, förbundsordförande Svenska seglarförbundet.


Sittbrunnens bokhandel är öppen

Katastrofkurs: Estonias väg mot undergång

Katastrofkurs: Estonias väg mot undergång

Jag ville inte dö, jag ville leva

Jag ville inte dö, jag ville leva

Fritidsskepparen

Fritidsskepparen

Kokkonst i kabyssen

Kokkonst i kabyssen

Med floran i båten

Med floran i båten

Logga in till bokhandeln, kommentarer och forum.

Kom ihåg mig

Bli medlem i Sittbrunnen, kommentera artiklar och få sällan ett litet nyhetsbrev om det är något kul som händer här.

Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line