Ostkustkoppar

Ny kopparfärg för ostkusten

Kemikalieinspektionen har för första gången beslutat att godkänna en kopparbaserad båtbottenfärg för fritidsbåtar på ostkusten, från Örskär till norska gränsen. Tillverkaren heter International Färg AB och färgen heter Cruiser One.
Något allmänt kopparförbud finns inte, skriver Kemikalieinspektionen på hemsidan. KemI prövar varje produktansökan som kommer in till myndigheten med hänsyn till sökt användningsområde. Bedömningsgrunderna för Östersjön är dock särskilt höga och vi har haft ett antal ansökningar som inte klarat den strängare bedömningen för produkter i Östersjön. Den aktuella produkten har formulerats med ett lågt kopparinnehåll som ger ett förhållandevis lågt läckage till vattenmiljön. Produktens läckage är det som i sin tur driver riskbedömningen för vattenlevande organismer och har i detta fall resulterat i en riskkvot som inte överstiger gränsvärdet. Företaget har på detta sätt visat att produkten är acceptabel ur ett miljöperspektiv och därför har Kemikalieinspektionen beslutat att godkänna den.
Beslutet har fattats då företaget i sin miljörisk­bedömning av produkten har visat att användningen är acceptabel även med tanke på Östersjöns särskilda känslighet. Produkten är en förhållandevis lågläckande färg med 8,5 procent koppar(I)oxid som verksamt ämne, skriver KemI.
Fram till nu har det bara varit zinkbaserade färger som har varit tillåtna i de känsliga vattnen i Östersjön, pga att tillverkarna hävdat att zinket inte är ett bekämpningsmedel. Men som Sittbrunnen tidigare berättat har forskning visat att zinket också är giftigt och KemI har nu aviserat att zinkfärgerna kommer att förbjudas i september.
Så International, som är en av de största tillverkarna av båtbottenfärg, har därför sökt tillstånd för en kopparbaserad färg. Återstår att se om det kommer fler kopparbaserade färger, eller om färgindustrin söker strid och överklagar KemI zinkförbud. Sittbrunnen har sökt International för en kommentar, men inte fått något svar.

Sittbrunnenfilmer

Vi använder cookies.
Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.