Bottenfärg som inte läcker

Båtfärg mot påväxt av havstulpaner. Foto: Mats Hulander

En effektiv båtbottenfärg behöver inte bygga på att färgen läcker gift. Nu har forskare vid Göteborgs universitet konstaterat att man istället kan blanda i molekyler som havstulpaner inte klarar av att växa på. En forskargrupp vid institutionen för cell- och molekylärbiologi har specialstuderat havstulpanens biologi och riktat sitt intresse mot ett känsligt steg i dess livscykel.

elwing– När nyblivna vuxna havstulpaner försöker tränga sig igenom färgskikten för att få en fast växtplats är den extremt känslig för vissa molekyler kallade makrocykliska laktoner, som normalt produceras av vissa svampliknande bakterier, säger professor Hans-Björne Elwing på institutionen för cell- och molekylärbiologi vid Göteborgs universitet.

Bättre effekt ju mindre gift som läcker ut i miljön

När sådana molekyler blandas i båtbottenfärg koloniseras först den målade ytan av havstulpanlarver på normalt sätt. Men så fort havstulpanlarven har omvandlats till vuxen havstulpan och försöker etablera en fastare kontakt med ytan så lossnar den och förmodligen dör den. Det har också visat sig att vissa brunalger motverkar kolonisation på bladytor av havstulpaner på liknande sätt.

– Med denna upptäckt som grund har vi lyckats utforma färger med nya bindemedel som helt stänger av läckaget av de makrocykliska laktonerna i den marina miljön. Dessutom behövs bara spårmängder av makrocykliska laktonerna i färgen för att ge full effekt mot havstulpaner. Vår metod bygger på att färgen blir mer effektiv ju mindre gift som läcker ut i miljön.

Genom fältförsök på fritidsbåtar har forskargruppen också visat att tillsatsen av makrocykliska laktoner helt kan ersätta koppar i båtfärger vid både ost- och västkusten under flera säsonger.

– Visserligen är det bara havstulpanen som påverkas av tillsatsen, men annan påväxt av alger och liknande kan relativt enkelt motverkas med andra metoder.

Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Biofouling.


Sittbrunnens bokhandel är öppen

Allt väl ombord

Allt väl ombord

Genvägsboken

Genvägsboken

Åland, de 50 bästa hamnarna

Åland, de 50 bästa hamnarna

Den sista idioten är inte född än

Den sista idioten är inte född än

Slusshandboken

Slusshandboken

Segling från hela världen

Logga in till bokhandeln, kommentarer och forum.

Kom ihåg mig

Bli medlem i Sittbrunnen, kommentera artiklar och få sällan ett litet nyhetsbrev om det är något kul som händer här.

Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line