Skånska ålar hittar till Sargasso

alDe ålyngel som planterats ut i Skåne verkar nu hitta till lekområdena i Sargassohavet. Det visar forskning som gjorts i Skåne.

Skånes landskapsfisk är fortsatt utrotningshotad. För femte året i rad sätter Länsstyrelsen i Skåne län ut ålyngel i syfte att stärka det hotade ålbeståndet.

Totalt har 17,2 miljoner satsats och för det har drygt 6 miljoner ålyngel satts ut. I år disponerar Länsstyrelsen 5,3 miljoner och för det beloppet får man nästan 1,8 miljoner ålyngel som fångats i floden Severn i sydvästra England och via karantän i Helsingborg kommer att spridas ut i de glest besatta uppväxtområdena från Blekinge i söder till Vänern i norr.

Tidigare år har kritik funnits mot ålyngelutsättningarna på grund av tveksamheter kring de flyttade ålarnas förmåga att finna vägen till lekområdena i Saragassohavet. Länsstyrelsen kan nu tack vare forskningsinsatser inom ålvandringen konstatera att de utplanterade ålarna har samma vandringsmönster mot lekplatserna som de naturligt invandrade ålynglen har.

– Det är glädjande att se att allt talar för att vi via våra utsättningar med all sannolikhet på samma vis som naturligt invandrad ål kommer att stärka det svaga lekbeståndet. Om vi inte satt ut dessa ålar hade de istället köpts upp av ålodlingar och därifrån vandrar ingen ål till Sargassohavet, säger Johan Wagnström som är fiskeridirektör vid Länsstyrelsen i Skåne.

Den 28 juni kommer 50 000 av dessa ålar att släppas ut i Vattenriket i Kristianstad som hyser stora lämpliga uppväxtområden för ål. Det är speciellt viktigt att sätta ut ål i detta område då ålen är en del i detta unika ekosystem.

Länsstyrelsen har beviljats 2,5 miljoner av Havs- och Vattenmyndigheten för ålutsättningar vilka fördubblas med stöd från Europeiska fiskerifonden. Dessutom kommer bland annat Ålfonden att skjuta till 100 000 kronor vilka samlats in från ålfiskarna i regionen.

Då utsättningen av ål är en ren bevarandeåtgärd kommer de att ske i de vattenområden som ur ålens perspektiv bedöms ha de bästa förutsättningarna. Det innebär att vatten som mynnar mot västkusten, har en god vattenkvalité samt är fria från vattenkraftverk och fiske i första hand kommer att nyttjas. Följden av detta blir att utsättningarna kommer att ske i Skåne, Halland och Västra Götaland.


Sittbrunnens bokhandel är öppen

Kokkonst i kabyssen

Kokkonst i kabyssen

Öregrunds övärld -  Från Arholma till Örskär

Öregrunds övärld - Från Arholma till Örskär

Genvägsboken

Genvägsboken

VHF- och SRC-bok

VHF- och SRC-bok

Jag ville inte dö, jag ville leva

Jag ville inte dö, jag ville leva

Segling från hela världen

Logga in till bokhandeln, kommentarer och forum.

Kom ihåg mig

Bli medlem i Sittbrunnen, kommentera artiklar och få sällan ett litet nyhetsbrev om det är något kul som händer här.

Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line