Att ansöka om godkännande för en bottenfärg kostar från 300 000 kronor, plus några miljoner för studier och konsult.

Men Coppercoat har hamnat i ett EU:s moment 22 och tror inte de kan få grönt i Sverige inom 10 år. Trots att de släpper ut mindre koppar än godkända färger.

- Det är en stor peng för att gå in, erkänner regelsamordnare Johan Helgesson på Kemikalieinspektionen.

- Numera räcker det att bli utvärderad inom något land inom EU, berättar han.

Ömsesidigt erkännande innebär i korthet att ett land ansvarar för att utvärdera ansökan (dvs studierna), och därefter kan denna utvärderingsrapport ligga till grund för beslut om godkännande i övriga medlemsstater där företaget vill få produkten godkänd. Det sker dock en prövning av ansökan i varje berört medlemsland. Så utvärderingen av studierna sker av ett land, men varje land ska sedan fatta beslut om godkännande baserat på den utvärderingen. Det beslutet kostar bara 120 000 kronor i Sverige.

- För båtbottenfärger så är inte Sverige utvärderande land för någon ansökan, men vi har flera ansökningar om ömsesidigt erkännande där vi väntar på att utvärderingen ska bli färdig. Däremot har vi inte fått in någon ansökan för färgen Coppercoat.

EU:s biocidproduktförordning har varit i bruk länge, men det tar tid att komma genom kvarnen. Tills det är klart gäller de gamla tillstånden enligt svensk rätt. Men i år eller nästa år bör de första tillstånden enligt den här förordningen vara klara.

Numera handlar reglerna om hur mycket färgerna läcker ut i havet. Coppercoat har gjort ett par egna studier som visar att Coppercoat läcker mindre koppar än motsvarande färger från t ex International (Akzo Nobel).

- Problemet är att vi har fastnat i EU:s regelverk, berättar vd Jayson Kenny på telefon från England.

jayson

För att få godkänt måste råvarorna, biociderna, vara godkända hos myndigheten EHCA. Coppercoat görs enligt ett recept från 1991, som är godkänt i UK och EU, med kopparpulver. Och kopparpulver finns listat som godkänd biocid i ECHA.

- Så vi åkte till tillverkaren för att lägga en beställning, berättar Jayson Kenny. Då visade det sig att det inte var kopparpulver de sålde, men tillplattat pulver, sk flingor, som användes till VC17.

Men det var inte vad Coppercoat behövde. De ansökte då om att få lista sin leverantör för ”copper powder”. Men det var ju redan listat, så det gick inte.

- Det blev en lång process med dyra advokater i Bryssel att få kopparpulver omlistat till kopparflingor. Så nu har vi ansökt om att få kopparpulver godkänt och alla länder har skrivit på, utom Frankrike som väntas godkänna det 2025.

- Så om en tio år kan vi nog räkna med att ha ett EU-godkännande, suckar Jayson Kenny.

Och då kan svenska KemI bara klubba tillståndet för Svenska vatten. Till dess är det olagligt att måla båten i Sverige med den mest miljövänliga giftfärgen för båtar.

Niklas Krantz

En introduktion till regelverket för biocider finns här:
Introduktion till regelverket om biocidprodukter - Kemikalieinspektionen

Coppercoatstudier:

Scrub Wash Test
Coppercoat - Copper Loss over time


Sittbrunnens bokhandel är öppen

Allt väl ombord

Allt väl ombord

Slusshandboken

Slusshandboken

Stockholms skärgård - de 50 bästa hamnarna

Stockholms skärgård - de 50 bästa hamnarna

Fritidsskepparens Utsjöskeppare

Fritidsskepparens Utsjöskeppare

VHF- och SRC-bok

VHF- och SRC-bok

Segling från hela världen

Logga in till bokhandeln, kommentarer och forum.

Kom ihåg mig

Bli medlem i Sittbrunnen, kommentera artiklar och få sällan ett litet nyhetsbrev om det är något kul som händer här.

Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line