Pengarna slut för giftfri färg

ecomarinDen giftfria bottenfärgen Neptune Formula hade en nackdel. Den höll havstulpanerna i någorlunda schack, men istället så växte sig en slemmig grön massa sig tät utmed båtbottnarna. Nu har företaget som försökt marknadsföra denna giftfria bottenfärg sedan 2008 gett upp efter egna jämförande test. Så här skriver de själva:

"Under båtsäsongen 2011 har Ekomarine bedrivet en omfattande testverksamhet, där ett antal nya formuleringar prövats. Några av dessa visar i jämförande tester preliminärt väsentligt bättre resultat än Neptune Formula – den båtbottenfärg Ekomarine i dag marknadsför på den svenska östersjökusten – i såväl Östersjön som på västkusten.

 

Ekomarines forskning och utveckling kommer framöver helt inriktas på att ytterligare utveckla och verifiera dessa mycket lovande formuleringar, som av Ekomarines forsknings- och utvecklingschef Gunilla Östberg betraktas som ett potentiellt avgörande genombrott. Ekomarine har inlett parallella diskussioner med ett flertal industriella aktörer om ett samarbete kring detta utvecklingsarbete.

Ekomarine har under nära ett års tid sökt lösningar för att finansiera bolagets marknads- samt forsknings- och utvecklingsverksamhet. Nuvarande försäljningsintäkter täcker inte verksamhetens kostnader och Ekomarine ser idag inga möjligheter att i närtid hitta lösningar för att finansiera bolagets marknadsnärvaro.

Styrelsen för Ekomarine beslutade därför den 6 oktober 2011 att Ekomarines produkter Neptune Formula båtbottenfärg och Neptune Formula primer tas från marknaden samt att bolagets försäljningsorganisation avvecklas. Som en konsekvens av detta beslut har samtliga medarbetare, förutom VD, sagts upp. Ekomarines forsknings- och utvecklingschef Gunilla Östberg omfattas av uppsägningarna men kommer fortsättningsvis leda utvecklingsarbetet, antingen via en återanställning eller på konsultbasis.

Det är Ekomarines uttalade mål att den fortsatta utvecklingen av Neptune Formula ska resultera i en mer effektiv och stabil – och därmed mer konkurrenskraftigprodukt anpassad för en större målgrupp på ett flertal marknader."

Det återstår väl att se vilka andra aktörer som kommer att samarbeta om de nya recepten på giftfria färger.


Sittbrunnens bokhandel är öppen

Ett år utan skor

Ett år utan skor

Öregrunds övärld -  Från Arholma till Örskär

Öregrunds övärld - Från Arholma till Örskär

Landkrabbans seglarskola

Landkrabbans seglarskola

Fritidsskepparens Utsjöskeppare

Fritidsskepparens Utsjöskeppare

Med floran i båten

Med floran i båten

Segling från hela världen

Logga in till bokhandeln, kommentarer och forum.

Kom ihåg mig

Bli medlem i Sittbrunnen, kommentera artiklar och få sällan ett litet nyhetsbrev om det är något kul som händer här.

Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line