Ingen färg på - inget gift ut!

Borsttvättar är nog framtiden, tror Stockholms Universitet och Saltsjön Mälarens Båtförbund, vars förbundsråd jag besökte, inför vårens båtriksdag. Intressantast var Jimmy Dominius, sammankallande i miljökommittén. Han berättade att han hade varit på två konferenser på båtmässan Allt för Sjön, Stockholms Universitet och SBU. Från SBU hade han med sig att man nu tittar på skrotning av båtar, särskilt att man ska få lägga mindre, och delar av båtar på återvinningscentralerna. Det är nu förbjudet.

- Från Universitetet är det både goda och dåliga nyheter, berättade han.

- Det största problemet är fortfarande gammal tenn som sitter kvar i gamla lager på båtarna. För båtar i Mälaren och Saltsjön är det egentligen onödigt att måla dem med giftfärg. Det räcker att borsttvätta 2-3 ggr per år. Då behöver man inte de där spolplattorna som har föreslagits bli ett krav. Det är kanske bättre att satsa på borsttvättar. Problemet är att Havs- och vattenmyndigheten rekommenderar spolplattor och en del kommuner kräver därför det av båtklubbarna.

Det framkom under mötet att någon båtklubb i Nacka har krävts på att anlägga spolplatta. De tre förbunden, SBU, Svenska Seglarförbundet och Svenska Kryssarklubben har träffat Havs- och vattenmyndigheten, som säger att de ska komma med nya rekommendationer, men vad det blir är fortfarande oklart. Handläggaren Thomas Johansson är en riktigt hal typ, uppger en välinformerad källa.

- Vår linje är: Ingen färg på - inget gift ut, sa Jimmy Dominius. Vi kommer att följa läget och jobba för att slippa spolplattor och istället anlägga borsttvättar.

Däremot jobbar man nu på att klubbarna ska ordna toatömningsanläggningar. I Stockholm hjälper kommunen till med utbyggnaden. Andra får försöka få kommunen eller grannklubbar att hjälpa till.

- Det är viktigt att toatömningen står med i avfallsplanen, som alla klubbar ska ha, sa han. Det kan bli ålägganden redan nästa år för de klubbar som inte löser det. Miljöinspektörerna har börjat titta på båtklubbarna i en del kommuner och de som ännu inte har fått besök kommer snart att få det.

Niklas Krantz


Sittbrunnens bokhandel är öppen

Gotska Sandön - en besöksguide.

Gotska Sandön - en besöksguide.

El, elektronik och nätverk ombord

El, elektronik och nätverk ombord

Katastrofkurs: Estonias väg mot undergång

Katastrofkurs: Estonias väg mot undergång

Allt väl ombord

Allt väl ombord

Kokkonst i kabyssen

Kokkonst i kabyssen

Segling från hela världen

Logga in till bokhandeln, kommentarer och forum.

Kom ihåg mig

Bli medlem i Sittbrunnen, kommentera artiklar och få sällan ett litet nyhetsbrev om det är något kul som händer här.

Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line