Zinkförbud i september

Nu går Kemikalieinspektionen själva ut med information om att de i september 2011 kommer att besluta om ett förbud mot att använda vissa båtbotten­färger som innehåller höga halter av zinkoxid, de som i dag säljs som sk Östersjöfärger. Zink är giftigt för vattenlevande organismer, som Sittbrunnen tidigare har berättat om. Zinkoxid och de aktuella produkterna är klassificerade som miljöfarliga.

Kemi skriver redan nu att beslutet kommer att kunna överklagas och börjar då gälla först när det vunnit laga kraft.

- Diskussionen kring zinkoxidens effekt i bottenfärger är ingenting nytt för oss, det är en fråga vi aktivt följt. Oavsett om branschen beslutar sig för att överklaga beslutet att förbjuda zinkoxid eller inte, kan vi försäkra våra kunder om att International Färg AB är ett företag som kommer att fortsätta leverera effektiva och fungerande bottenfärger samtidigt som de uppfyller alla nya regler och krav, säger Joakim Sandgren, försäljningschef hos International Färg AB.Sittbrunnens bokhandel är öppen

Den sista idioten är inte född än

Den sista idioten är inte född än

Bortom horisonten

Bortom horisonten

Sven Barthel på Sillö

Sven Barthel på Sillö

Ett år utan skor

Ett år utan skor

Åland, de 50 bästa hamnarna

Åland, de 50 bästa hamnarna

Segling från hela världen

Logga in till bokhandeln, kommentarer och forum.

Kom ihåg mig

Bli medlem i Sittbrunnen, kommentera artiklar och få sällan ett litet nyhetsbrev om det är något kul som händer här.

Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line