Certifikat på giftfria båtar

{jumi [jumi/eklund.html]}

På Saltsjön-Mälarens Båtförbunds miljöseminarium i veckan berättade docent Britta Eklund att myndigheterna nu håller på att ta fram en bedömningsnyckel för att kunna utfärda certifikat för båtar utan giftiga bottenfärger. Tanken är att båtklubbar och marinor som tar upp certifierade båtar ska slippa investera i spolplattor och andra kostnader för att ta hand om de giftiga bottenfärgerna.

Britta Eklund har under en rad av år studerat koppar, zink och tennföreningars påverkan på bottnarna på Stockholms Universitet. Gifter som fortfarande läcker ut ut i vattnet och marken, trots att till exempel tennfärger varit förbjudna i många år. SMBF:s konferens redovisade hon nya resultat av studier av både vattnet vid en båtklubb, men också giftinnehållet i marken på båtuppläggningsplatserna.

matapparat

För de här forskningsprojekten har Universitetet tagit fram ett särskilt instrument som kan mäta gifter i marken eller på båtarna som står uppställda. Tillsammans med Naturvårdsverket, Havs- och Vattenmyndigheten, Transportstyrelsen, Stockholms Länsstyrelse och Stockholms kommun arbetar de nu med att fastställa gränsvärden och bedömningsgrunder för en certifiering av giftfria båtar och båtklubbar.

Ett resultat av mätningarna som har gjorts hittills är att det egentligen bara är runt 20 procent av båtarna som behöver saneras med blästring, om man vill bli av med de allra värsta giftspridarbåtarna. Och det är åtgärder som man faktiskt kan få LOVA-bidrag för att genomföra, enligt ny praxis hos länsstyrelserna som beviljar de bidragen som kan täcka halva saneringskostnaden.

På konferensen deltog också Bertil Björkman som har varit med om att utveckla den slutna båttvättaren Hullwasher, som tar hand om högtrycksvattnet och renar det på plats, varför ingen spolplatta behövs. Han berättade om utvecklingsarbetet och testerna som utförts denna sommar på hans egen båtklubb Gålöbasen.

{jumi [jumi/hullwash.html]}


Sittbrunnens bokhandel är öppen

Fritidsskepparens Utsjöskeppare

Fritidsskepparens Utsjöskeppare

Den sista idioten är inte född än

Den sista idioten är inte född än

Åland, de 50 bästa hamnarna

Åland, de 50 bästa hamnarna

Med floran i båten

Med floran i båten

Slusshandboken

Slusshandboken

Segling från hela världen

Logga in till bokhandeln, kommentarer och forum.

Kom ihåg mig

Bli medlem i Sittbrunnen, kommentera artiklar och få sällan ett litet nyhetsbrev om det är något kul som händer här.

Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line