Tre miljoner mot bottenfärg

flersprut

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger nu 3 470 000 kronor till ett projekt för att minska användningen av giftiga båtfärger.

Pengarna ska användas för att få fler båtägare att välja miljövänligare metoder.

- En stor fördel med projektet är att det knyter samman flera organisationer som arbetar med de här frågorna. Vi tror att de tillsammans kan nå ut väldigt bra, säger Frida Åberg på HaV.

Om skrovet har mycket påväxt av alger eller havstulpaner så påverkas båtens fart och bränsleförbrukningen ökar. Den vanligaste metoden för båtsägare att hålla skrovet rent är att måla botten med giftiga färger, så kallade biocidfärger. Ungefär 80 procent av gifterna beräknas läcka ut i vattnet under sommaren De giftiga ämnena kan också läcka ut på land i samband med att båtägare tvättar, slipar eller borstar sina båtar.

- Vi behöver minska användningen av giftiga båtbottenfärger. De innehåller metaller och svårnerbrytbara föreningar som läcker ut i vattnet och som kan skada både djur och växter, bland annat kan de störa fiskars reproduktion. Det är också ämnen som stannar väldigt länge i miljön och kan ställa till skada under lång tid, säger Frida Åberg på enheten för havsplanering och maritima frågor på HaV.

Projektet ”Ren båtbotten utan gift 2.0” leds av Naturskyddsföreningen, Skärgårdsstiftelsen, Svenska Båtunionen och Sportfiskarna och det ska pågå fram till oktober 2017. Dessutom samarbetar de med tolv andra organisationer, bland andra Stockholms universitet, Sweboat och Svenska Kryssarklubben.

Projektet kan ses som fortsättningen på ett projekt som startade hösten 2014 och som bland annat omfattade sms-tjänsten ”Havstulpanvarningen” och att ta fram informationsmaterial.

Denna gång är målet att nå ut med information på bred front till minst 100 000 båtägare, att få fler båtägare att välja bort giftiga färger, att fler känner till HaV:s riktlinjer för båtbottentvätt och att fler båtklubbar underlättar för medlemmar som vill välja miljövänliga alternativ.

- Det finns många olika alternativ för den som inte vill måla sin båt med giftig bottenfärg, och med det här projektet hoppas vi att båtägare ska få lättare att hitta en metod som fungerar bra för dem, säger Frida Åberg.


Sittbrunnens bokhandel är öppen

Katastrofkurs: Estonias väg mot undergång

Katastrofkurs: Estonias väg mot undergång

Gotska Sandön - en besöksguide.

Gotska Sandön - en besöksguide.

Ett år utan skor

Ett år utan skor

Allt väl ombord

Allt väl ombord

El, elektronik och nätverk ombord

El, elektronik och nätverk ombord

Segling från hela världen

Logga in till bokhandeln, kommentarer och forum.

Kom ihåg mig

Bli medlem i Sittbrunnen, kommentera artiklar och få sällan ett litet nyhetsbrev om det är något kul som händer här.

Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line