Miljöministern hotas med EU-domstol

En kartläggning som Greenpeace genomfört visar att det finns allvarliga brister i kunskap om och skyddet av Sveriges havsområden.

De få ”skyddsområden” som etablerats utsätts för skadlig verksamhet - destruktiva fiskemetoder, dumpning av giftiga muddermassor och övergödande fiskodlingar förstör miljöerna även i dessa områden. Ansvaret att skapa förutsättningar för skydd vilar på miljöminister Andreas Carlgren, anser Greenpeace..

- Vad regeringen säger och vad regeringen gör är två helt olika saker när det gäller havsmiljön. Skyddet av Sveriges unika havsområden är så dåligt att Sverige nu till och med bryter mot EU-lagstiftning, säger Jan Isakson, ansvarig för havsfrågor på Greenpeace.

Studien visar att en stor majoritet, 12 av 14, av Sveriges kustnära länsstyrelser uppger allvarliga kunskapsbrister om vilka naturvärden som finns under ytan i deras havsområden. Idag har bara fem procent av Sveriges havsområden något slags skydd – på papperet, och många skyddsområden har skapats genom att man helt sonika dragit ut gränsen för skyddsområden på land i vattnet.

http://www.youtube.com/watch?v=9_-BdqS54q8

Det är dock långt ifrån så illa som framställts, skriver miljöminister Andreas Carlgren i sin blogg. Att rädda Östersjön och förbättra havsmiljön har varit och är en av regeringens prioriterade områden. En kritikpunkt är att Sverige inte redan vid årsskiftet pekade ut Fladen och Lilla Middelgrund som skyddat SAC-områden (Special Area of Conservation). Redan denna vecka går vi emellertid vidare med dessa områden plus många fler för regeringsbeslut snarast möjligt.

Går regeringen vidare och ger Fladen och Lilla Middelgrund SAC-status är det ett godkännande av fortsatt skövling av marina skyddade områden – några fiskerestriktioner behövs alltså inte för att regeringen ska vara nöjd, svarar Greenpeace som påpekar att Sverige nu kan släpas inför EU-domstolen för att man inte gjort något på sex år för att stoppa fisket i de känsliga områdena.


Sittbrunnens bokhandel är öppen

Åland, de 50 bästa hamnarna

Åland, de 50 bästa hamnarna

Stockholms skärgård - de 50 bästa hamnarna

Stockholms skärgård - de 50 bästa hamnarna

Sven Barthel på Sillö

Sven Barthel på Sillö

Den sista idioten är inte född än

Den sista idioten är inte född än

Furusundsleden - Stockholm till Söderarm

Furusundsleden - Stockholm till Söderarm

Segling från hela världen

Logga in till bokhandeln, kommentarer och forum.

Kom ihåg mig

Bli medlem i Sittbrunnen, kommentera artiklar och få sällan ett litet nyhetsbrev om det är något kul som händer här.

Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line