Warning: Undefined variable $fullImagePath in /data/d/9/d9f5e442-0da4-4bd5-8585-e272bafe4841/sittbrunnen.se/public_html/plugins/opengraph/content/content.php on line 331
Segling och båtliv. - Havsbluff

Havsbluff

Bluff om havssatsningen i budgeten

I pressmeddelandet från miljödepartementet skryter man om att man ger 2,3 miljarder till havsmiljön, och betonar hur viktigt det är med att satsa på den nya havsmiljöplaneringen, som Björn Risingers nya Havs- och vattenmyndighet i Göteborg ska bygga upp. Se filmen ovan.

Men tittar man lite närmare på siffrorna ser man att under 2012 är det bara 18 miljoner som går till havsplaneringen. Och visserligen ökar anslaget till havs- och vattenmiljö under 2012 till 738 miljoner under 2012, men sen räknar man med att det sjunker till under 2011-årsnivån 2013 (503mkr). Faktum är att till miljöfrågor får Andreas Carlgren ca 150 miljoner mindre än i budgeten 2011. 

Niklas Krantz

Så här skriver miljödepartementet i sin pressrelease om ”jättesatsningen”:

Havsplanering - nytt verktyg för en bättre svensk havsmiljö

"Sverige har en lång kust och ett stort ansvar för havsmiljön. I takt med att det görs allt större anspråk på haven för vindkraft, vågkraft, fiskeriverksamheter och transporter ökar behovet av planering kring hur havsmiljön kan brukas utan att förbrukas. Regeringen presenterar i budgetpropositionen att Havs- och vattenmyndigheten ska starta arbetet med havsplanering för svenska vatten och svensk ekonomisk zon. I arbetet ska näringslivet och miljöorganisationer bjudas in för att medverka.

- Miljöfrågorna måste komma med från början när olika intressenter ska samsas kring användande av havets resurser. Havsplanering är ett sätt att möjliggöra ett brukande utan förbrukande av våra känsliga hav. När vi nu sätter igång med havsplanering får vi större möjligheter att skapa ett hållbart användande av havets resurser, samtidigt som vi skyddar och återskapar känsliga ekosystem, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Mellan 2007 - 2011 satsade regeringen närmare 1.3 miljarder på olika åtgärder för bättre havsmiljö. Mellan 2012 - 2015 avsätter regeringen över 2.3 miljarder kronor till åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö. Medel öronmärks under perioden till arbetet med havsplanering.

- Användandet av havets resurser behöver planeras för att kunna användas på sätt som ger nytta för enskilda och samhället, samtidigt som havsmiljön inte förstörs. Havsplanering innebär också en ökad demokratisering genom att anspråk och avvägningar diskuteras hela vägen från lokal till internationell nivå mellan olika intressenter, säger miljöminister Andreas Carlgren.

- Havsplanering är viktig inte minst för att skapa tydliga och stabila förutsättningar för till exempel vindkraftsutbyggnad till havs. För näringslivet innebär det en ökad förutsägbarhet när spelreglerna blir tydligare, säger miljöminister Andreas Carlgren."

Åtgärder för havs- och vattenmiljöanslaget i budgetpropositionen:
• 2012 - 737 565 tkr
• 2013 - 502 565 tkr
• 2014 - 577 565 tkr
• 2015 - 571 565 tkr

Av dessa medel öronmärks pengar till Havs- och Vattenmyndigheten och länsstyrelserna för havsplanering:
• 18 mkr 2012
• 30 mkr 2013
• 30 mkr 2014
• 30 mkr 2015


Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line