Grundfel i Sjöfartsverkets rättelser

Jag tillhör antagligen en minoritet som en gång om året går igenom Sjöfartsverkets sjökortsrättelser och för in dem i mina kort. Ett mödosamt arbete men samtidigt trygghetsskapande – man vet ju att man kan lita på Sjöfartsverket. Eller kan man det?
I Ufs-notis nr 5109 på nätet (publicerad 2011-09-07) uppges under bokstaven b) att ett grund sydost om Lilla Kunnören på Möja västerfjärd i Stockholms skärgård ska ändras från 4,3 m till 0,9 m. Det var som tusan! Ett felmätning på hela 3,4 meter! Vilken tur att man hittade ett så förrädiskt grund!
Men för säkerhets skull dubbelkollar jag med kortet 615-04 N Stavsudda från Hydrographica och finner att även dessa noggranna sjökortsproducenter lodat djupet till 4,0 m. Se skärmdump.
lillakunnorenhg
Kan det verkligen stämma att båda har mätt lika mycket fel?
sacksfvUnder bokstaven k) och l) framgår att nya grund har hittats norr om den mycket frekventerade naturhamnen Säck, också väster om Möja.
Ett grund på 1,6 m ska införas på positionen 59-23,84N och 18-47,80E och ett annat grund på 1,3 m ska införas på positionen 59-23,90N och 18-47,96E.
Jag häpnar när jag ser var dessa platser ligger på sjökort 6143. Här passerar säkert tusentalet  båtar varje säsong. Hur har vi under alla år kunna undgå dessa? Se skärmdump.
sackhgFör säkerhets skull kollar jag också positionerna på Hydrographicas sjökort 615-05 N Stavsudda och där är djupet för k) mellan 7 och 14 m samt djupet för l) drygt 20 m! Se skärmdump.
Slutligen under bokstaven o) finns en uppgift om ett nytt grund på 1,3 m nordost Tistronskäret på Möja västerfjärd i Stockholms skärgård.
Positionen är 59-24,33N och 18-49,77E och grundet ska vara på endast 1,2 m djup! Jag häpnar återigen när jag ser var grundet ska ligga på sjökort 6143. Se skärmdump.
tistronskaretsfv

tistronskarethgSå här ser samma grund ut på Hydrographicas kort.
Nu kontaktar jag Sjöfartsverket och undrar om jag kan lita på informationen i Ufs. Jag får följande svar:
”Vi har mottagit ditt meddelande angående de tveksamheter som föreligger i notis 5109.
Vi är medvetna att uppgifterna som förekommer där (angående de kraftiga ändringar i djupinformationen) har blivit ifrågasatta  och ber att få återkomma med ytterligare besked så snart som det är möjligt.
Tillförlitligheten för övriga uppgifter i Ufs påverkas inte av statusen på detta eftersom varje ärende är unikt och behandlas med största noggrannhet.
Vi beklagar att vi inte kan ge ett mera uttömmande svar vid denna tidpunkt.
Med vänlig hälsning,
Peter Willman
B.Sc. (Nautical Science)
Sjöfartsverket
Nu tog jag kontakt med Hydrographica som var lika förvånade som jag. De stod just i begrepp att kolla upp dessa nya grund och återkom en vecka senare med följande svar till mig:
”Hej Anders!
Nu har vi varit ute och kontrollmätt ett par av de mest konstiga Ufs:arna från SjöV. Det blåste lite väl mycket när vi var där, så vi kunde inte kolla upp alla, det får anstå till senare i sommar. Om det nu är vår uppgift att kontrollera det...
Vi kollade upp 4 punkter när vi var ute i torsdags:
b) 4,3 till 0,9 meter - stämmer inte, det finns inget så grunt där, 4,3 stämmer bra.
f) Inför 4,1 m - kan nog stämma,
k) Inför 1,6 m - stämmer inte, ca 15 meter djupt. På vitt vatten i vårt kort.
l) Inför 1,3 m - stämmer inte, ca 24 meter djupt. På vitt vatten i vårt kort.
Man kan ju undra hur dessa djupuppgifter kommit till....
Hälsningar Jesper Sannel
Hydrographica”
Har det kanske blivit fel i koordinaterna i Ufs? Kanske en sammanblandning av decimalgrader och decimalminuter? Hur säkra kan vi då vara på andra koordinater i Ufs?

Anders Egerö
Sambal


Se också de här artiklarna:

Sittbrunnens bokhandel är öppen

🔍 Vättersnipor och råbockar

🔍 Vättersnipor och råbockar

Den sista idioten är inte född än

Den sista idioten är inte född än

Skutrigg

Skutrigg

Nautisk uppslagsbok

Nautisk uppslagsbok

Hafsorkesterns haverier

Hafsorkesterns haverier

Logga in till bokhandeln, kommentarer och forum.

Kom ihåg mig

Bli medlem i Sittbrunnen, kommentera artiklar och få sällan ett litet nyhetsbrev om det är något kul som händer här.

Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line