Gribfilerna för Stockholm och Gotland har nedanstående URL, som man bör skriva in i grib-importen på Seapilot, för att sedan bara uppdatera.. En likadan som med fördel kan användas för Bohusracet finns också.

http://static2.weatherpal.se/files/maps/grib/Gotland.grb

http://static2.weatherpal.se/files/maps/grib/Westcoast.grb

För Hafsorkestern har vi nu lagt in ett polartdiagram för Bavaria 30 C, hämtat från ORCi. Det tycks dock vara väldigt mycket "best performance", de kryssvinklarna känner jag inte riktigt igen.

Fler diagram och instruktioner finns på Seapilots hemsida.


Sittbrunnens bokhandel är öppen

Radarbok med AIS

Radarbok med AIS

Bortom horisonten

Bortom horisonten

Nautisk uppslagsbok

Nautisk uppslagsbok

Katastrofkurs: Estonias väg mot undergång

Katastrofkurs: Estonias väg mot undergång

Åland, de 50 bästa hamnarna

Åland, de 50 bästa hamnarna

Logga in till bokhandeln, kommentarer och forum.

Kom ihåg mig

Bli medlem i Sittbrunnen, kommentera artiklar och få sällan ett litet nyhetsbrev om det är något kul som händer här.

Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line