båtar äldre än 1998 slipper toatank

Fyra ton fosfor om året kommer utsläppen att minska om alla följer förbudet att släppa ut toalettavlopp från fritidsbåtar, skriver Transportstyrelsen i sitt förslag.

De som bryter mot bestämmelserna om utrustningen ska kunna beläggas med böter av Kustbevakningen. Exakt hur de bestämmelserna ska se ut är man inte överens med Kustbevakningen om. Den 3 december ska de återkomma med mer siffror från hur många som kommer att beröras. 1 mars ska beslut kunna tas, enligt regeringens direktiv. Båtar byggda före 1998 slipper kravet på hålltank och tömningsmöjlighet, men får fortfarande inte använda toaletten 2 sjömil från land.

Om det blir böter för den som mot bestämmelserna pumpar ut toalettvattnet i havet är ännu inte bestämt.

- Som du väl känner till så är det svårt eller omöjligt att följa upp just detta så vida det inte sker i hamn, säger Erik Eklund på Transportstyrelsen. Det kommer mest troligt bli liknande böter som för utrustningskravet. Det är dock inte helt klart ännu, vi arbetar med det just nu.

Sammanfattning av Transportstyrelsens yttrande

Bilaga 1 - Förordningar och lagar

Bilaga 2 - undantag

Uppdraget från regeringen

 

 


Sittbrunnens bokhandel är öppen

Jag ville inte dö, jag ville leva

Jag ville inte dö, jag ville leva

🔍 Vättersnipor och råbockar

🔍 Vättersnipor och råbockar

Skutrigg

Skutrigg

Fritidsskepparen

Fritidsskepparen

Öregrunds övärld -  Från Arholma till Örskär

Öregrunds övärld - Från Arholma till Örskär

Segling från hela världen

Logga in till bokhandeln, kommentarer och forum.

Kom ihåg mig

Bli medlem i Sittbrunnen, kommentera artiklar och få sällan ett litet nyhetsbrev om det är något kul som händer här.

Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line