Kustbevakningen byter kaj

Måndagen 31 januari startarde bygget av en ny Kustbevakningsstation i Lysekil. Under våren kommer Lysekils kommun att bygga den nya stationen ute på Grötökajen. Flytten från Kungshamn är ett led i förberedelsen för att ta emot det nya större miljöskyddsfartyget KBV 032 till västkusten. KBV 032 levereras årsskiftet 2011 – 2012 och kommer att ersätta det nuvarande miljöskyddsfartyget KBV 050.

− Etableringen i Lysekil är en satsning för framtiden. Det är en långsiktig operativt hållbar lösning för våra behov och de krav som ställs på vår verksamhet, inte minst vid miljöskyddsoperationer, säger Jan-Bertil Siljevall, stationschef i Kungshamn.

I Lysekil finns gott om plats vilket är en stor fördel bland annat vid miljöskyddsoperationer och där finns en skyddad förtöjningsplats KBV 032.

Benämningen kombinationsfartyg innebär att fartygen ska tjänstgöra som miljöskydds- och övervakningsfartyg med alla de uppgifter som Kustbevakningen har i dag; t.ex. sjötrafik- och miljöövervakning, gräns-, fiske-, tull- och polisiära kontroller till sjöss.

Fartygen är avancerade miljöskyddsfartyg och kan ta upp och lagra 250 m³ olja i egna tankar. De är också väl utrustade för sjöräddning i alla väder. Fartygen har bland annat en rescue-båt placerad på en ramp i aktern, och har möjlighet att bekämpa bränder till sjöss och i hamnar. Den operativa förmågan blir väsentligt större än den hos dagens miljöskyddsfartyg.


Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line