mina synpunkter på

Transportstyrelsens rapport om utsläpp av toalettavfall

Bengt Hallgren har synat rapporten och är emot förslaget om totalförbud men för fler sugtömningsanläggningar.

På sin hemsida www.asort.se har han redogjort utförligt för rapporten.

 

Jag ifrågasätter följande i rapporten:

Vattenkvalité

Rapporten skriver om vattenkvalitén i hamnar mm: Vid de stränder där det under högsäsong vistas ett större antal båtar kan vattenkvaliteten bli så dålig på grund av utsläppen att det är hälsovådligt att bada där.

Det är givetvis så att kvalitén kan bli dålig men det finns dels inget underlag för detta (vad jag kan se) och dels inte skäl att tro att det är båtar med toaletter som orsakar detta. Jag anser att de allra flesta båtägare med toalett i sina båtar är mycket noga med att inte släppa ut toalettavfall i känsliga områden (naturhamnar, gästhamnar, utanför badplatser, nära land mm). Detta styrks också av enkäten i rapporten.

Portabel toalett

I rapporten står att hälften av båtägarna istället för att installera tank med sugtömning köper sig en portabel toalett.

Jag tror inte att så många som 50 % av de som har toalett utan sugtömning kommer att köpa en portabel toalett. Därför kommer kostnaderna för båtägarna att vara högre än i kalkylen. Och efterlevnaden av lagen kommer att vara sämre oavsett om man köpt en portabel toalett (som inte är så rolig att tömma) eller bara har kvar sin gamla toalett.

Innehållet i en portabel toalett med kemiska medel för att förhindra lukt lär inte vara särskilt miljövänligt och om bara ett fåtal av dessa töms i sjön av icke miljövänliga båtägare så antar jag att detta är sämre en vanlig toalett med utsläpp.

Efterlevnaden

I rapporten står att efterlevnaden av ett förbud kommer att ligga i nivå med erfarenheterna från Finland, det vill säga kring 90 %.

Jag tror definitivt inte att den faktiska efterlevnaden i Finland är 90 % efter att ha talat med personer med erfarenhet därifrån. Jag tror således att miljöeffekten blir klart mindre än de 3,7 ton fosfor som nämns i rapporten.


Jag saknar följande i rapporten:

Kostnad för att åka till en sugstation
I rapporten står att båtägaren drabbas av en tidskostnad för att åka till en sugtömningsstation.
Jag anser att förutom tiden så kostar det också bränsle mm att åka i mitt fall minst 2 timmar, i andra fall kanske betydligt längre, för att tömma vid en sugstation. Dessutom är denna motorgång en belastning på miljön vilket inte alls nämns i rapporten.


Risk för minskat båtåkande
En stor intäkt av båtlivet är den nytta den gör för att människor ska komma ut i naturen (friluftsliv är ju i andra sammanhang önskvärt och prioriterat). En kostnad (eller kanske minskad intäkt) som utredningen ej tagit med är om ett antal båtmänniskor minskar sina båtturer för att det blivit för krångligt med toalettbesöken. Jag tänker då tex på barnfamiljer där det kanske inte är så lätt att utnyttja en landtoalett långt borta eller äldre som behöver gå upp på natten. Själva går vi gärna ut till en svajankringsvik i närheten men ska dessa relativt korta turer följas av minst 2 timmars körning till en tömningsanläggning så avtar vårt intresse högst väsentligt.

Jag är positiv till följande i rapporten

 • Att man ska ta med samtliga fritidsbåtar när problematiken med toalettavfall behandlas.
 • Att man som alternativ till totalförbud nämner möjligheten till förbud för vissa områden.
 •  Att toaletterna i olika hamnar (således även naturhamnar) ska byggas ut. Men jag har den uppfattningen att detta kommer att ta mycket längre tid än vad som antas i rapporten. Och att detta skulle vara klart 2 år efter beslut då de nya lagarna ska börja gälla anser jag vara omöjligt.

Det är dessutom roligt att läsa 

 •  att båtägarnas bidrag till övergödningen har minskat i ett längre perspektiv
 •  att minienkäten visar att båtägarna tömmer toaletter i genomsnitt 3 km från land

Jag är emot rapportens förslag om generellt totalförbud

 därför att nyttan för miljön är så liten (beräknad till 5 mkr/år)i jämförelse med

 • de samhällsekonomiska kostnaderna (beräknat till 100 mkr/år i 20 år) och
 • det extra besväret för båtägarna och
 • den begränsning av båtlivet som kan bli en följd av förbudet

Men jag är för

 • Totalförbud för vissa områden (hänsynsområden, naturhamnar, allt vatten närmare än xxx m från land, mm)
 • Flera sugtömningsanläggningar
 • Flera toaletter i framförallt naturhamnar (enda åtgärden som som vänder sig även till båtar utan toalett)
 • Mera information/utbildning i syfte att få båtägare att minska utsläppen

Jag tror att ägare till övernattningsbara båtar med toalett i de allra flesta fall är mycket miljömedvetna och inte i onödan belastar miljön med utsläpp om det finns alternativ som inte är alltför krångliga/obekväma.

 

  

2010-02-17

Bengt Hallgren

www.asort.se

{jcomments on} 


Sittbrunnens bokhandel är öppen

Furusundsleden - Stockholm till Söderarm

Furusundsleden - Stockholm till Söderarm

🔍 Vättersnipor och råbockar

🔍 Vättersnipor och råbockar

Stockholms skärgård - de 50 bästa hamnarna

Stockholms skärgård - de 50 bästa hamnarna

Den sista idioten är inte född än

Den sista idioten är inte född än

Åland, de 50 bästa hamnarna

Åland, de 50 bästa hamnarna

Segling från hela världen

Logga in till bokhandeln, kommentarer och forum.

Kom ihåg mig

Bli medlem i Sittbrunnen, kommentera artiklar och få sällan ett litet nyhetsbrev om det är något kul som händer här.

Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line