försenad skokartong flyter

Kustbevakningen försvarar sig nu mot anklagelserna om förseningar för de tre nybyggda fartygen. De har lämnat in en redogörelse till regeringen som hävdar att samtliga tre fartyg är operativa inom alla Kustbevakningens verksamhetsområden. När det gäller KBV 001-seriens nya förmågor, som nödbogsering, storskalig brandsläckning och kembekämpning, är dessa dock begränsade tills dess att de planerade utbildningarna är genomförda under första halvåret 2011. Inriktningen är då att minst två av fartygen alltid ska vara bemannade, operativa och till sjöss.

– Regeringen ville att vi skulle ta fram en fartygsform som kunde arbeta i dåliga förhållanden. När vi skulle sätta igång med arbetet satte vi något som liknade en skokartong på bordet och sedan designade vi fartyget själva, säger befälhavaren Kjell Göthesson till Lysekilsposten.

Han fortsätter:
– Detta projektet var en fantastisk chans för mig och jag behövde inte tänka efter många sekunder för att tacka ja.

KBV 001 Poseidon kostade 350 miljoner och den började byggas i Rumänien 2007. Den stod klar i somras och har extrema hjälpmedel.

– Fartyget kan ta upp tusen kubik olja och förvara den, den har även stora resurser vad det gäller brandbekämpning. Vi kan också bogsera en 150 000 ton tung tanker i storm utan att den driver upp på land. 

Det första fartyget, KBV 001, Poseidon,  levererades 2009 med en försening på cirka tolv månader. Även KBV 002 var försenat cirka tolv månader och för KBV 003 uppgick förseningen till cirka sex månader. KBV 001 hade vid övertagandet en lista på 200-300 restpunkter som enligt överenskommelse med varvet och med godkännande från Norske Veritas klassningssällskap och Transportstyrelsen skulle åtgärdas vid hemkomsten och under avtalat garantiår. På KBV 002 och 003 kunde de flesta av motsvarande brister åtgärdas löpande under byggnationen på varvet. Återstående brister kommer att åtgärdas under garantiåret.


Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line