Skärgårdsstiftelsen hjälper till med oljebevakning

Nu ska Skärgårdsstiftelsens tillsyningsmän i Stockholm hjälpa Kustbevakningen att stoppa oljeutsläpp. Snabbare insatser vid oljeutsläpp och större möjligheter att hitta källan till utsläppet, det är huvudinnehållet i det nya samarbetsavtal som Kustbevakningen och Skärgårdsstiftelsen har träffat.

Kustbevakningen får många samtal om misstänkt olja i vattnet. Många gånger rör det sig om helt ofarliga ämnen, till exempel alger, naturligt skum eller sot, det vill säga falska larm.

– Effektiviteten här består i att om Skärgårdsstiftelsen som finns på många platser i skärgården, snabbt kan konstatera att det inte handlar om olja eller något annat farligt ämne, så kan Kustbevakningen undvika att flytta ett fartyg som kanske har ett par timmars gångtid till platsen. Denna förbättring sparar både tid och pengar, säger Kenneth Neijnes.

Tiden är den avgörande faktorn när olja hotar den känsliga havsmiljön. Genom samarbetet med Skärgårdsstiftelsens tillsynsmän i Stockholms län, stärker Kustbevakningen samhällets beredskap till snabba första insatser. I de fall stiftelsens personal kan komma på plats före Kustbevakningen, kommer de att utföra en första kontroll av misstänkta oljeutsläpp.

– Den goda kännedomen om de lokala förhållandena som tillsynsmännen har, gör i det här fallet miljöräddningen till sjöss mer effektiv, säger Kenneth Neijnes, chef för Kustbevakningens region nordost.

Skärgårdsstiftelsens Vd Lena Nyberg ser mycket positivt på samarbetet och de samverkansfördelar som avtalet innebär.

– Det här innebär att vi snabbare motverka miljökatastrofer och att vi kan använda samhällets resurser mer effektivt. Skärgårdsstiftelsen har en bred kunskap och finns genom vår fältpersonal runt om i hela skärgården och kan på så sätt vara observatörer för mycket som sker i Stockholms övärld.


Sittbrunnens bokhandel är öppen

Slusshandboken

Slusshandboken

Förarbevis för vattenskoter

Förarbevis för vattenskoter

Åland, de 50 bästa hamnarna

Åland, de 50 bästa hamnarna

Öregrunds övärld -  Från Arholma till Örskär

Öregrunds övärld - Från Arholma till Örskär

Ett år utan skor

Ett år utan skor

Segling från hela världen

Logga in till bokhandeln, kommentarer och forum.

Kom ihåg mig

Bli medlem i Sittbrunnen, kommentera artiklar och få sällan ett litet nyhetsbrev om det är något kul som händer här.

Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line