ejderutredning

ejderdöden utreds

Baltic Sea 2020 och Signhild Engkvists Stiftelse finansierar ett nytt projekt under ledning av Lennart Balk, Docent vid Stockholms Universitet i syfte att utreda och kartlägga de bakomliggande orsakerna till tiaminbrist hos ejder och blåmussla i Östersjön.

Tiamin är en B-vitamin som är viktig för normal funktion av hjärnan samt den livsviktiga ämnesomsättningen i andra vävnader och organ. Orsaken till tiaminbristen är okänd men resultatet är ödesdigert; förlamade och döda djur och fåglar.

Tidigare studier visar på att det troligtvis inte är klassiska miljögifter som är orsaken utan att det sannolikt skett en ökning av ett tiaminförstörande ämne i havet.

Projektet kommer att pågå i tre år, med start hösten 2010. Genom studier av ejder och dess föda, blåmusslan, ska projektgruppen försöka hitta det tiaminförstörande ämnet. Dessutom ska projektgruppen stödutfodra ejderhonor med tiaminfrigörande pellets före reproduktionen.  Pelleten placeras under huden tillsammans med en radiosändare. De stödutfodrade honornas reproduktionsförmåga jämförs sedan med en kontrollgrupp som också försetts med radiosändare.

”Vi anser att det är av yttersta vikt att få svar på vad det är som orsakar tiaminbrist hos fåglar och fiskar i Östersjön för att se om och vilka eventuella åtgärder som skulle kunna vidtas för att häva utvecklingen, därför stödjer vi Lennart Balks forskning”, säger Conrad Stralka, verksamhetschef Baltic Sea 2020.

Sittbrunnenfilmer

Vi använder cookies.
Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.