falsk toautredning

Transportstyrelsens utredning om fritidsbåtarnas toautsläpp har stora brister. Behovet av tvingande toatömning med sugstationer i land bygger på tre grundpelare, varav alla är falska.

 

Påstående 1: Algblomningen påverkas av fritidsbåtarnas toautsläpp nära kusterna där vattenmängd och omsättning är låg.

Kommentar: Alla vet att algblomningen aldrig startar nära kusten utan ute till havs. Efter etableringen driver den av vindar eller strömmar ibland in till kusten. Orsaken till algblomningen är snarare bristen på torsk som ger upphov till större mängd skarpsill och spigg som i sin tur äter upp de små kräftdjur och snäckor som annars betar ner de gröna växtalgerna. Detta har rapporterats i svenska medier under tredje veckan i januari 2010. Källan är den vetenskapliga tidskriften "Ecology Applications" och gäller algernas utbredning på nio olika platser i landet.

Påstående 2: Majoriteten av övernattningsbara fritidsbåtar byggda på 60-, 70- och 80-talet är inte försedda med toatank (sid 48).

Kommentar: Påståendet förutsätter att vi båtägare inte vidareutrustar våra båtar alls efter att de byggdes! Jag har intervjuat en butikschef för en av de många båttillbehörsaffärerna i Stockholmsområdet. Han uppger att de säljer omkring 600 lösa septitankar per år till båtägare. Om vi säger att det finns ytterligare 5 butiker med samma försäljning så blir det 3 000 septitankar per år. Under en tioårsperiod blir det 30 000! Sanningen är förmodligen att majoriteten av båtar med fast toalett också har en septitank.

Påstående 3: Fritidsbåtarna släpper ut sitt avfall i badvikarna.

Kommentar: Utredningen förutsätter helt enkelt att de båtar som har toalett och saknar tank släpper ut sitt avfall där de är förtöjda, t ex i badvikar. Ett horribelt påstående som endast visar att utredarna aldrig själva har använt en fritidsbåt i skärgården! Fråga vem som helst: När såg man senast bajskorvar och toalettpapper flyta omkring i vattnet i fritidshamnen? Aldrig!

Sammanfattning:
Vilka andra uppgifter och påståenden i rapporten är lika dåligt underbyggda?
Om man tar bort dessa tre påståenden ur rapporten - hur angeläget är det då att just fritidsbåtarnas toautsläpp i Östersjön måste begränsas?


Sittbrunnens bokhandel är öppen

Stockholms skärgård - de 50 bästa hamnarna

Stockholms skärgård - de 50 bästa hamnarna

Nautisk uppslagsbok

Nautisk uppslagsbok

Åland, de 50 bästa hamnarna

Åland, de 50 bästa hamnarna

El, elektronik och nätverk ombord

El, elektronik och nätverk ombord

Sven Barthel på Sillö

Sven Barthel på Sillö

Segling från hela världen

Logga in till bokhandeln, kommentarer och forum.

Kom ihåg mig

Bli medlem i Sittbrunnen, kommentera artiklar och få sällan ett litet nyhetsbrev om det är något kul som händer här.

Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line