toautredningen är inte falsk

Erik Eklund på Transportstyrelsen svarar på Anders Egerös inlägg att toautredningens slutsatser är falska. Det är falskt att påstå det, menar Eklund:

 

Påstående 1: Algblomningen påverkas av fritidsbåtarnas toautsläpp nära kusterna där vattenmängd och omsättning är låg.

*1 (Jag hittar inte ett påstående i rapporten som helt motsvarar påstående 1). Att gödningseffekten av utsläpp påverkar Östersjön är ovedersägligt. Både i skärgårdar och längre ut mot öppet vatten. Liksom att alger och cyanobakterier behöver näringför att växa till. Utsläppen sker där båtarna finns, nästan inte alls ute till havs. Torskproblematiken kräver sina och helt andra lösningar. Ett utsläppsförbud kan medverka till att minska tillförseln av fosfor och kväve.

Påstående 2: Majoriteten av övernattningsbara fritidsbåtar byggda på 60-, 70- och 80-talet är inte försedda med toatank (sid 48).

*2  Ja, så är det. Det är falskt att påstå att detta är falskt. Båtar med senare tillverkningsår har oftare tank. Viktigare är dock om toalettavfallet faktiskt kan lämnas iland. 2004 var läget så att de som har installation som medger ilandlämning eller har tank som kan tas iland för tömning utgör 38% av dem som har någon form av toalett. En väl kvalitetssäkrad undersökning gjord av SCB kom till detta resultat.
Dessutom finns det övernattningsbara båtar som helt saknar toalett. Om siffran 38% har förbättrats mycket eller lite fram till 2010 får vi veta ungefär till årsskiftet då resultatet av nästa båtlivsundersökning ska vara klart.

Påstående 3: Fritidsbåtarna släpper ut sitt avfall i badvikarna.

*3  Det är fel att påstå att rapporten förutsätter att tanklösa båtar generellt släpper ut toalettavfall när de ligger i hamn. Men det förekommer. Turligt nog bara i undantagsfall. Som de flesta vet mosas toalettavfallet när det går genom pumpen, men det finns människor som rapporterat att de sett rester av toalettpapper i naturhamnar.


Erik Eklund

chef fartygstekniska enheten


Sittbrunnens bokhandel är öppen

Ett år utan skor

Ett år utan skor

Gotska Sandön - en besöksguide.

Gotska Sandön - en besöksguide.

Fritidsskepparens Utsjöskeppare

Fritidsskepparens Utsjöskeppare

Bortom horisonten

Bortom horisonten

Den sista idioten är inte född än

Den sista idioten är inte född än

Segling från hela världen

Logga in till bokhandeln, kommentarer och forum.

Kom ihåg mig

Bli medlem i Sittbrunnen, kommentera artiklar och få sällan ett litet nyhetsbrev om det är något kul som händer här.

Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line