Kustbevakningen skickar patrullbåt

Kustbevakningen kommer 1 oktober till 19 december att ha en patrullbåt med besättning i vattnen mellan Grekland och Turkiet. Uppdraget är att i Frontex Operation Poseidon stärka det grekiska gränsskyddet och förhindra att människor dör till sjöss.

Det står nu klart att Kustbevakningen ska bidra med KBV 477, en utsjöribb med goda sjöegenskaper och fartresurser. KBV 477 ingår i en serie av fyra båtar i Kustbevakningen som är framtagna för gränskontroll till havs och är delfinansierade av EU:s gränsfond.

Besättningen ombord kommer att bestå av tre svenska kustbevakare och en sambandsman, en Liaison Officer, från grekiska kustbevakningen.

– Vårt uppdrag är att upptäcka och övervaka migrantströmmarna till Grekland och att motverka gränsöverskridande brottlighet. Vi har ständig beredskap för sjöräddning för att kunna ge skydd till och rädda migranters liv. Kustbevakningens båt med besättning kommer att arbeta tillsammans med andra länders enheter i operationen, säger Lena Jönsson, generaldirektör på Kustbevakningen.

– Europas yttre gräns är gemensam. Kustbevakningens båt och besättningar ingår i insatsen tillsammans med flera andra länder för att stödja Greklands gränsövervakning. Den här båten med besättning är en sådan resurs som Frontex efterfrågar i en del av Europa där migrationstrycket är som störst. Vi ser att vi kan bidra och tillsammans kan vi göra skillnad, säger Lena Jönsson.

Arbetet och metodiken i Operation Poseidon skiljer sig från Operation Triton, där Kustbevakningens KBV 001 Poseidon deltar till och med 31 augusti.

– Med KBV 001 i Operation Triton opererar vi på öppet hav, långt från land, med ett stort fartyg som har en stor besättning. Där kommer migranterna i hundratal per båt. I den kommande insatsen i Frontex Operation Poseidon i Grekland handlar det mer om skärgårdsmiljö och korta avstånd mellan Turkiet och Grekland där det är mindre båtar som transporterar migranter. Det som förenar uppdragen är mötena med människor på flykt och i nöd och kravet på uthållighet och yrkesskicklighet från vår besättning, säger Lena Jönsson, generaldirektör på Kustbevakningen.

Regeringen fattade 30 april beslut om att Kustbevakningen får bidra i Frontex operationer med flygplan, fartyg, båtar och personal. KBV 001 Poseidon tjänstgör i Operation Triton från den 1 juni till den 31 augusti. Förhandlingar pågår även med Frontex om ett nytt deltagande för Kustbevakningsflyget vilket i så fall väntas äga rum i början av 2016.
Tidigare insatser

Kustbevakningen har tidigare deltagit i Frontex operationer vid flera tillfällen:

  • Med KBV 001 Poseidon i Operation Triton i Italien 1 juni – 31 augusti 2015
  • Med flyg i mars 2015 i operation Triton, i april 2014 i operation Hermes i Italien och i operation Poseidon i Grekland 2009.

En ytterligare period i början av 2016 för kustbevakningsflyget, är fortfarande under förhandling.
Fakta om KBV 477

Hemmahamn Slite

Mått
Längd 12,5 m
Bredd 3,45 m
Höjd 4,1 m
Djupgående 0,7 m
Deplacement 6 000 kg

Besättning 4

Extra livräddningsutrustning i form av livflottar

Maskineri
2 x Volvo Penta D6 370
Propulsion DPH
Drivmedel Diesel

Byggnadsmaterial
FRP + Hypalon


Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line