Oljehaveristen somnade

haverist3Det verkar som om det slutat läcka från det isländska containerfartyget Godafoss på grund vid Hvaler-öarna, nära Kosterhavets nationalpark. Det är fem sjömil från den svenska gränsen och Kosterhavets Nationalpark. I närheten ligger också den norska marina nationalparken Hvaler. Där finns unika vita korallrev, som nu hotas av oljan.

Två containrar med dynamit lossades på söndagen från det grundstötta fartyget. Samtidigt konstaterades att fågeldöden efter oljeutsläppet var begränsad.

Godafoss gick på grund i 13,5 knop 100 meter från land i torsdags kväll. Lotsen hade precis lämnat fartyget och befälhavaren ombord har i förhör berättat att han navigerade fel.

– Skepparen har berättat att han var ensam på bryggan och att han navigerade fel, berättar Ivar Prestbakken på Fredrikstadspolisen för NRK.

- Vi misstänker att han somnade innnan grundstötningen, säger Prestbakken.

Svenska kustbevakningen hjälper till att ta upp olja och man har hittills har tagit upp 50 kubikmeter. 

Det är nya superbåten KBV 001 Poseidon, samt KBV 050 och KBV 051. Norska enheter i området är KV Nornen , KV Harstad, Oljevern 03, Ingeborg Platau, TB Gyltingen, BB Connector och BB Balder samt flera mindre enheter

 

 

Enligt norska Kystverket, som leder saneringsarbetet, står haveristen stabilt på grund, med en slagsida på cirka sju grader. Det är lite sjögång i området, och vädret fint. Vindriktningen är ost/sydost med svag bris.  Prognosen talar för att denna vädertyp ska hålla sig det närmaste dygnet.

Olja har nått fram till Akerøya utanför Hvaler och det ser nu ut som om strömmarna tar med sig oljan över till Vestfold, på andra sidan Oslofjorden.

I fartygets två läckande tankar finns totalt 500 kubikmeter tung brännolja. En tredje tank på 250 kubikmeter verkar ha klarat sig, även om det finns misstankar att även den har en läcka. Innan fartyget kan dras loss måste sannolikt kvarvarande olja lossas över till en annan båt. Räddningsarbetet beräknas ta flera veckor.

Godafoss är ett 165 meter långt isländskt containerfartyg och är på 17 000 Det är registrerat i Antigua och Barbuda och var på väg från Fredrikstad till Helsingborg när det gick på grund.haverikarta

http://www.youtube.com/watch?v=ZocnqRdHeBM


Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line