Kustbevakningen räknade tio miljoner fel

Riksrevisionen har granskat Sjöbasis (Sjöbaserad informationssamordning), ett system för samordning av sjöövervaknings- och sjöinformation för flera myndigheter.  Kustbevakningen har ansvaret att samordna de civila behoven av sjöövervakning och sjöinformation och förmedla informationen till berörda myndigheter, vilket bland annat görs genom Söbasis.

Upphandlingen av Sjöbasis år 2005 (systemdesign med option för utveckling) och 2006 (utveckling), resulterade i ett avtal med en extern leverantör om leverans i april 2008. Leveransen skedde dock först 1 juli 2009.  Kustbevakningen hade vid utgången av 2009 överskridit den ursprungliga budgeten, som fastställdes år 2005 och var på 29,6 miljoner kronor, med 32 %.

Skälen till att projektet blev avsevärt dyrare än planerat är:

• orsaker utanför myndigheten, som till exempel att KBV i arbetet med Sjöbasis är beroende av andra myndigheters system,
• brister i projektplanens realism, uppskattning av tid och resurskalkylering från både myndighetens sida och leverantörens sida,
• kostnadsökning med 7,3 miljoner kronor vilket huvudsakligen är kostnader för utökad omfattning av hårdvara och funktionalitet jämfört med ursprunglig kravspecifikation,
• kostnadsökning med 2,2 miljoner kronor vilket är kostnader för antalet acceptanstester som blivit flera, dvs Kustbevakningen har fått lägga mycket mer tid på dem än planerat, samt
• förseningar av Sjöbasis som helhet både från leverantörens sida och från KBVs sida.


Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line