Båtfolket mot myndigheterna:

Nej till kissförbudet!

toaNu har remissvaren på toalettutredningen för fritidsbåtar kommit in. Inte helt överraskande är båtorganisationerna negativa, medan myndigheter som länsstyrelser med ett undantag är positiva. Undantaget är Kustbevakningen, som får det delikata uppdraget att bötfälla eller fängsla de nya brottslingarna. De konstaterar att det nya förslaget innebär förbud mot alla sorters utsläpp från fritidsbåtar, även över relingen.

Bäva månde de kissnödiga ombord - det blir till att hålla sig tills man är iland, om man inte vill riskera fängelse!

 

Svenska Båtunionen dömer helt ut utredningen som osaklig, och konstaterar att det inte finns några utredningar som visar att utsläpp från fritidsbåtar är ett stort miljöproblem. Att, som utredmningen gör, påstå att båtägare släpper ut toalettavfall i närheten av badvatten, är fel. Utredarna har inte ens definierat vad en "hamn" är, som ska tvingas att sätta upp sugtömningsanordningar. Skicka tillbaks utredningen till regeringen, skriver SBU.

Även Svenska Kryssarklubben anser att utredningen saknar vetenskaplig grund och att kostnaden för båtägare och hamnar inte står i paritet med nyttan. Kryssarklubben vill satsa på "hänsynsregler", i stil med de "hänsynsområden" med bl a utsläppsförbud som redan instiftats, samt med avståndskrav mot land för toautsläpp. Och fler sugtömningsstationer och toaletter på land.

Det mest ambitiösa remissvaret står Båthistoriska riksförbundet, som bland mycket annat konstaterar att fritidsbåtarna står för 0,07 procent av fosforutsläppen i Östersjön, medan kväveutsläppen uppgår till 0,009 procent av totalen.

Båtproducenterna Sweboat är också emot förbudet av ungefär samma skäl och erbjuder sig också genom sina medlemsföretag prisvärda konverteringspaket för de båtägare som frivilligt ämnar byta ut eller uppdatera sin toalettutrustning.

De myndigheter som svarat går i regel på samma linje som den nya Havs- och vattenmyndigheten - rakt emot båtfolkets organisationer. De tycker inte att det räcker med att införandet ska vara klart 2016 utmed norrlandskusten, utan vill att det ska träda ikraft samtidigt överallt, 2014. "Havs- och vattenmyndigheten delar åsikten att lösningen i många fall är en beteendefråga och att båtägare behöver ändra sitt förhållningssätt till toalettavfallet." De flesta myndigheter påpekar att det nog ska gå bra bara man informerar om hur viktigt och bra det här förslaget är för miljön.

Niklas Krantz

Läs alla remiss-svaren själv.


Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line