Labblöst i Göteborg

Göteborg utan fiskelabb

Fiskeriverkets forsknings- och utvecklingsverksamhet flyttas över till Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Det beslutade regeringen vid torsdagens sammanträde. Beslutet innebär att den nya Havs- och vattenmyndigheten i Göteborg, som ersätter Fiskeriverket från 1 juli 2011, inte kommer att ha någon egen forskning om Sveriges fiskbestånd.

Sittbrunnenfilmer

Vi använder cookies.
Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.