Lax-stopp

Laxfiske stoppas i Östersjön 2013

och torskfiske förbjuds i Kattegatt

Det blir förbjudet att yrkesfiska lax 2013. Den svenska laxkvoten ska istället i första hand gå till det fiske som görs med fällor nära älvarnas utlopp, framför allt i Norrland där de flesta och viktigaste laxälvarna finns.

Beslutet innebär att yrkesfisket nära kusten med fällor, främst i Norrland, kan fortsätta medan det småskaliga yrkesfisket efter lax ute i södra Östersjön stoppas.

- Förslaget har varit ute på remiss och har gett upphov till en viss oro för yrkesfiskets framtid i den södra regionen, och vi kommer därför att undersöka möjligheten att öka fiske efter andra fiskarter för fisket i södra Östersjön, säger Björn Risinger generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten.

Avsikten med förändringen är att kunna styra fisket av lax i Östersjön så att det sker på de platser där bestånden är mest livskraftiga. Ute i Östersjön blandas lax från vilda och odlade laxbestånd innan de efter några års uppväxt simmar tillbaka till sin hemälv.

Vid fiske i öppet hav går det inte att skilja vild lax från älvar med hotade vilda laxbestånd från dem som kommer från odlade laxbestånd eller starkare bestånd av vild lax. Under 2012 kommer kommer Havs- och vattenmyndigheten, som fattat det här beslutet, att ta fram regler för hur man kan begränsa fisket i älvarna, efter de olika lokala förutsättningar respektive vatten har.

Bestånden av torsk i Kattegatt ska skyddas genom ett förbud mot att fiska torsk. Det beslutade EU:s fiskeministrar i helgen. Förbudet gäller så kallat riktat fiske, och det betyder att man bara får föra iland torsk som man fått som bifångst. Följden blir förhoppningsvis att torskfisket i Kattegatt minskar med 30 procent.

En fördel med att införa en kvot för bifångster är att man får reda på hur mycket torsk som fångas. De här bifångsterna kastas annars överbord.

– Att få in uppgifter om fångsten är mycket värdefullt för att kunna göra en så korrekt prognos som möjligt över torskbeståndets utveckling, säger Bengt Kåmark, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Samtidigt med det här beslutet ökar fiskekvoten för sill i Nordsjön och Skagerrak/Kattegatt kraftigt. Det är ett resultat av ett tidigare avtal mellan EU och Norge.

Sittbrunnenfilmer

Vi använder cookies.
Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.