tack för fisken

Utfiskningen ökar

85 procent av fiskebestånden är maximalt utnyttjade eller utfiskade. Det är en utfiskning som ökar år från år, 2007 var siffran 80 procent, 2005 77 procent. Det skriver FN-organet Food and Agriculture Organization i en ny rapport, The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA) 2010 .

Fångsterna har minskat från 83, miljoner ton 2004 till 79,5 ton 2008, enligt rapporten. Samtidigt äter vi mer fisk än någonsin tidigare, 17 kilo per person och år. Förklaringen är ökningen av fiskodling i världen.

Sittbrunnenfilmer

Vi använder cookies.
Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.