Räkslut

Årets svenska kvot av räka i Norges ekonomiska zon i Nordsjön är i det närmaste uppfiskad. Fiskeriverket har därför beslutat att förbjuda svenskt fiske av räka i området från och med 28 mars fram till årets slut.

Efter 29 mars är det också förbjudet att landa eller lasta om räka som fångats i förbudsområdet under tillåten tid. Om det behövs för något vetenskapligt ändamål kan Fiskeriverket medge undantag från förbudet.

Sittbrunnenfilmer

Vi använder cookies.
Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.