rädda gädda

sportfiskarna ska rädda gädda och aborre

Nu ger stiftelsen Baltic Sea 2020 pengar till  Sportfiskarna för att restaurera lek- och uppväxtområden för rovfisk. Målet är att ett 20-tal storskaliga restaureringsprojekt ska kunna startas längs hela ostkusten.

Bestånden av rovfiskar som gädda och abborre har minskat kraftigt längs stora delar av ostkusten. Orsakerna är inte fullständigt klarlagda, men en anledning till det minskade fisket kan vara att reproduktionen bland fiskarna är störd, i synnerhet i ytterskärgården.

”Baltic Sea 2020 har tidigare satsat på åtgärder för att stärka Östersjöns torskbestånd och för att sprida kunskap om torskens roll för Östersjöns ekosystem. Nu breddar vi vårt engagemang till att också arbeta för ett bättre kustfiske. Vi tror att ökade bestånd av gädda och abborre, på ett liknande sätt som torsken, kan bidra till en bättre miljö och ett klarare vatten i kustzonen samtidigt som rekreationsvärdet av vår närmiljö stärks”, säger Conrad Stralka, verksamhetschef på Baltic Sea 2020.

Försök med restaurering av våtmarker för att skapa lek- och uppväxtområden för rovfisk har visat sig väldigt framgångsrika. Vid Oknö i Kalmarsund ökade utvandringen av årsungar av gädda till havet, från ett restaurerat våtmarksområde, från 3000 till 65 000 på bara ett år. Forskning pekar på att stärkta rovfiskbestånd effektivt kan motverka övergödningens effekter. Fler rovfiskar leder alltså inte bara till ett bättre fiske utan även friskare och klarare vatten.

”Rovfiskar som abborre och gädda är de viktigaste arterna för sportfisket och för de miljontals svenskar som besöker kuster och skärgårdar varje år. För gemene man är god tillgång på dessa arter något av sinnebilden för ett friskt hav. Det är mycket glädjande att Baltic Sea 2020 ger oss möjlighet till en storsatsning på detta område”, säger Stefan Nyström, generalsekreterare på Sportfiskarna.

Baltic Sea är en stiftelse som startades av Björn Carlsson som donerade 500 miljoner att användas för Östersjön fram till år 2020.

Sittbrunnenfilmer

Vi använder cookies.
Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.