sexhummrar

Bara sex för fritidshummrar

Kommunalråden i norra Bohuslän är irriterade för att de inte får yttra sig om förslaget till ny fiskerivårdslag. En lag som föreslås gälla från 2012.

Fritidsfiskare får enligt förslaget endast använda sex burar för hummerfiske i stället för som nu 14. Reglerna för yrkesfiskare förenklas och kravet på yrkesfiskelicens och fartygstillstånd ersätts av en fiskelicens.

Straffbestämmelserna för överträdelser mot lagen får en enhetlig straffskala som endast innebär böter. Ett särskilt straff för överträdelser bland yrkesfiskare föreslås. Möjligheterna till beslag och förverkande ökar något.

- Det hela är anmärkningsvärt. Fisket är en viktig del av vårt näringsliv, säger en irriterad Roland Karlsson (FP), kommunalråd i Lysekil.

Robert Andrén, departementsråd på jordbruksdepartementet, har ingen bra förklaring till varför kommunerna i norra Bohuslän inte finns med på remisslistan.

- Vi skickar inte ut remisser till alla, men det här låter inte så bra. Självklart får kommunerna i Bohuslän skicka in sina synpunkter ändå, säger Andrén.

Sittbrunnenfilmer

Vi använder cookies.
Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.