Dåligt EU-fiskförslag

Otillräckligt fiskeförslag

EU-kommisionen har presenterat ett förslag till ny fiskeripolitik.

Fiskekommissionär Maria DamanakiNu ska det bli slut på att fiskare kastar fiskar överbord, och senast 2015 ska fisket ligga på en nivå som forskare anser är hållbar. Det föreslår EU:s fiskekommissionär Maria Damanaki.

Miljöpartiets eu-parlamentariker Isabella Lövin är besviken:

– Det främsta målet för fiskeripolitiken måste vara att fiskbestånden ska återhämta sig, för det är grunden för allt annat: fisk på borden och jobb i kustsamhällen. Lagen måste ge handfasta riktlinjer för vad man ska göra när långsiktiga miljömål krockar med kortsiktiga vinstintressen, men det har EU-kommissionen missat i sitt förslag, säger Isabella Lövin.

Ett av de nya förslagen gäller fiskekvoter som kan säljas, ungefär som utsläppsrätter.

– Risken är att man skänker bort flest fiskerätter till dem som fiskat mest förut och bidragit mest till överfisket. Vi i Miljöpartiet anser att rätten att fiska istället ska tilldelas baserat på vilka som fiskar med metoder som är skonsamma mot miljön och bidrar till att skapa fler jobb.

Men förslaget har dock också bra sidor.

– Ändringar i rätt riktning är att man ska ändra systemet som idag innebär att man får betalt för att förstöra fisk, och att EU:s miljöregler integreras bättre i fiskeripolitiken. Det är också välkommet att kommissionen föreslår ett förbud mot dumpning av fångad fisk, även om förslaget tyvärr bara gäller vissa arter, säger Isabella Lövin.

"EU:s förslag till ny fiskepolitik räcker inte, även om mycket är bra", skriver landsbygdsminister Eskil Erlandsson på DN Debatt. "Det måste blir tydligt även vilka mål vi skall ha efter 2015. Ambitionen kan inte räcka där", skriver han.

EU-kommissionen föreslår visserligen att stödet för en utökad kapacitet hos "EU:s redan överdimensionerade fiskeflotta" upphör. Men enligt Erlandsson drar vissa medlemmar i motsatt riktning, något han beklagar.

Förslaget ska nu dras i EU-parlamentet och förhoppningen är att det ska kunna träda i kraft 2013.

Sittbrunnenfilmer

Vi använder cookies.
Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.