pigghajstopp

stopp för pigghajfiske

Från och med 2011 stoppas det yrkesmässiga fisket efter pigghaj. Enligt TAC och kvotförordningen för 2011 gäller noll-kvot för pigghaj i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön. Det kommer inte heller vara tillåtet att landa bifångster av pigghaj.

Detta innebär att allt yrkesmässigt fiske efter pigghaj är förbjudet och eventuella fångster ska sättas tillbaka i havet. Fiskeriverket förbereder också ett förslag om att helt freda arten för alla kategorier fiskare.

Sittbrunnenfilmer

Vi använder cookies.
Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.