halvtorsk i Kattegatt

Under rådsmötet under tisdagen och onsdagen har en rad fiskekvoter fastställts, bland annat kvoten för torsken i Kattegatt som sänks med 50 procent. Dessutom ska man, som Sverige föreslagit, utreda om ett förbud mot trålfiske av torsk i Kattegatt under lekperioden är möjligt. Kvoterna för havskräfta bibehålls på den nivå som Sverige önskat.

Men den stora frågan på mötet var ändå om man skulle trappa upp makrillkriget mot Island.

När ministrarna träffades i Bryssel för att besluta om kvoter för bland annat Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön blev det långdragna förhandlingar långt ut på onsdagsnatten. Kvoterna skulle minskas dramatiskt.

Den svenska regeringen stödde helhjärtat EU-kommissionen om att torskkvoten ska halveras nästa år. Situationen för torskbeståndet är mycket allvarligt och därför krävs rejält minskade fångster. Dessutom ska fisket från 2012 stoppas helt under lekperioden för att torsken ska få en chans att återhämta sig.

Ett resultat av förhandlingarna är också att kvoten för havskräfta blir oförändrad jämfört med i år. Där hade kommissionen föreslagit en minskning med 15 procent, vilket landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) ansåg var i försiktigaste laget.

-Vi kommer ändå att följa de vetenskapliga rekommendationerna för havskräfta, säger Erlandsson. Vad han nu menar med det?

- Forskarna har rekommenderat ett totalt stopp för fiske efter
Kattegatt-torsk sedan år 2002, nu år 2010, reduceras de med 50 procent på
ett bestånd som är i akut kris och inte visar några tecken på återhämtning
trots att man skapat ett torskfredningsområde och vidtagit andra åtgärder
för att reducera bifångsten, säger Jan Isaksson på Greenpeace.

- Forskarna har också rekommenderat att alla fisken som fångar torsk som
bifångst i Kattegatt stoppas för att rädda torsken. Nu blev det en minskning
med 13 procent för rödspättan, vilket också är ett steg åt rätt håll, men
långt ifrån det totalstopp som rekommenderas.

-Eskil Erlandsson har gjort ett acceptabelt jobb
när det gäller Sveriges vatten, men när det gäller andra bestånd har man
inte orkat hålla emot, sammanfattar Jan Isaksson.

En stor fråga blev också om man ska trappa upp makrillkriget mot Island, genom att blockera isländska fiskare från att landa makrill i EU. Island som inte är med, men gärna vill bli medlem i EU, har på grund av klimatförändringarna plötsligt fått mängder av makrill i sina vatten. I somras bröt förhandlingarna med EU om makrillkvoter samman, när Island ensidigt höjde sin kvot från 2000 ton till 130 000.

 


Sittbrunnens bokhandel är öppen

Kokkonst i kabyssen

Kokkonst i kabyssen

Radarbok med AIS

Radarbok med AIS

Bortom horisonten

Bortom horisonten

Gotska Sandön - en besöksguide.

Gotska Sandön - en besöksguide.

Långedragsjullar

Långedragsjullar

Segling från hela världen

Logga in till bokhandeln, kommentarer och forum.

Kom ihåg mig

Bli medlem i Sittbrunnen, kommentera artiklar och få sällan ett litet nyhetsbrev om det är något kul som händer här.

Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line