Ostendedeklaration kräver EU-övervakning av haven

Europeiska havsforskare kräver att EU upprättar ett marint nätverk för övervakning av haven. Kunskapen och de tekniska möjligheterna för att övervaka vad som händer i haven finns. Nu måste EU-kommissionen organisera ett effektivt nätverk för att ta tillvara den information som samlas in, menar forskare vid Göteborgs universitet.

 

– Klimatförändringarna och försurningen av haven kommer att få stor betydelse för livet på jorden. En sak är säker: på mindre än 100 år kommer de marina ekosystemen som vi känner dem i dag att vara helt förändrade. Det mest skrämmande är att vi inte vet hur annorlunda de kommer att vara, säger Mike Thorndyke på Institutionen för marin ekologi .

 Mike Thorndyke var en av närmare 450 havsforskare som deltog i havsforskningskonferensen EurOcean 2010 i Ostende i Belgien förra veckan. Där diskuterades såväl världshavens betydelse för klimatsystemen och de marina ekosystemen, liksom klimatförändringarnas påverkan på den marina miljön och den socioekonomiska betydelse som dessa förändringar kommer att få.

Forskarna på EurOcean 2010 antog enhälligt ett gemensamt dokument, Ostende-deklarationen, som under konferensens sista dag överlämnades till Máire Geoghegan Quinn som är EU:s kommissionär för forskning, innovation och vetenskap. I deklarationen kräver forskarna bland annat att EU upprättar ett marint nätverk för marin forskning och övervakning av haven.

Sveriges långa tradition av marin forskning kan ge ett viktigt bidrag till det arbetet.

– Den marina infrastruktur vi har på Sven Lovén centrum är betydelsefullt för det arbete som nu måste ske. På forskningsstationerna finns mycket historiska data som är oerhört värdefullt för den marina forskningen. Med strategiska investeringar kan vi förbättra vår position än mer, säger Mike Thorndyke.

Sven Lovén centrum för marina vetenskaper är en organisation för den marina infrastrukturen vid Göteborgs universitet. I Lovéncentret ingår ett flertal fartyg och mindre båtar samt två stationer för forskning och utbildning, belägna i unika miljöer vid den svenska västkusten: Kristineberg vid Gullmarsfjorden och Tjärnö vid Kosterfjorden.


Sittbrunnens bokhandel är öppen

Jag ville inte dö, jag ville leva

Jag ville inte dö, jag ville leva

Furusundsleden - Stockholm till Söderarm

Furusundsleden - Stockholm till Söderarm

Skutrigg

Skutrigg

Den sista idioten är inte född än

Den sista idioten är inte född än

Långedragsjullar

Långedragsjullar

Segling från hela världen

Logga in till bokhandeln, kommentarer och forum.

Kom ihåg mig

Bli medlem i Sittbrunnen, kommentera artiklar och få sällan ett litet nyhetsbrev om det är något kul som händer här.

Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line