2000-talets segelbåt

http://www.youtube.com/watch?v=6-shRYc6oCU

 JP54 är en båt som ska segla snabbt, men också vara en fritidsbåt. Svängkölen sticker 3,5 meter men vinklas upp i lovart. Även inredningen svängs upp i lovart under segling. Men i hamn kan de svängas åt var sitt håll, så båten ligger lodrätt och ändå inte alltför djupt, "bara" 2,5 meter.

Nio ton väger det Nya Zealändska åbäket och när seglen inte är upp drivs den av en elhybridmotor som kan ladda batterierna från propellern.


Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line