Bästa juryn utser Årets Segelbåt

asb17Det finns flera tävlingar i Europa på temat Årets Segelbåt, men ingen med en lika allsidig jury, som den för Årets Segelbåt i Sverige. De sex jurymedlemmarna, varav tre är kvinnor, har olika kompetenser och samma grundsyn på båtar – hur de fungerar för svenska förhållanden.

Denna tävling är dessutom helt redaktionell/ideell och juryn nominerar nyheter oberoende av om de deltar på inomhusmässor eller inte, oavsett om de annonseras och oavsett var de byggs. Det särskiljande för Årets Segelbåt i Sverige är att de nya båtarna bedöms ur ett svenskt perspektiv.

Initiativet kom till beroende på att båtar från små varv i Sverige och Danmark inte ofta kom ifråga vid tester ute i Europa, medan perifiera byggen från kontinenten gavs oproportionerlig uppmärksamhet, trots att de inte finns i Sverige.

Förhållandet ledde 2013 till att Båtmässan i Göteborg och communityn maringuiden.se initierade Årets Segelbåt i Sverige. Syftet är att lyfta fram alla nya båtar som visas här hemma.
”Må bästa båt för svenska seglare vinna” är mottot för Årets Segelbåt i Sverige.

Ur den vinkeln är det en fördel att kategorierna och därmed antalet båtar, är hanterbart. Geom att nominera nio nyheter hinner de testas ingående. Kategorierna varierar med trenderna, men består i år av prestandabåtar, cruisers och specialbåtar och bedöms av följande allsidiga jurymedlemmar:

Curt Gelin är mångårig båttestare ”mäster båttest” enligt fackpressen, författare till 700 segelbåtar i test, kappseglare och nöjesseglare. Är juryns ordförande och bedömer helheten.
Rolf Eliasson. Erkänd båtkonstruktör, långseglare och medförfattare till boken Principles of Yacht Design. Rolf analyserar båtarna utifrån deras inriktning och uppbyggnad.
Bert Andersson. Storbåtsseglare, dubbel svensk mästare, semesterseglare och juniorinstruktör. I juryn bedömer Bert prestanda, utförande och funktioner.

Ingela Sunnergren har transportseglat, långseglat, kappseglat och nöjesseglat åtskilligt. Hon bedömer särskilt personlig säkerhet och komfort i de nominerade båtarna.
Lena Jexby har varit med och testat segelbåtar sedan 2007. Hennes specialitet i juryn är design, stil och utförande, utifrån sitt utvecklade sinne för smak.

Jacqueline Widström har en bakgrund inom miljö och kvalitet för båtar och ser särskilt på dessa områden och nytänkandet i båtarna.

Europas bästa/allsidigaste jury, utser således Årets Segelbåt i Sverige. Vi har fördelen att ofta kunna ägna en hel dag åt varje båt och vi jämföra gärna. Genom att segla båtarna intensivt mot varandra, får juryn bra grepp om egenskaperna, komforten och säkerheten.

alla

 


Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line