Garmin AIS-transponder kommer nu

 

AIS 600 tar emot både Klass A och Klass B signaler samtidigt för att säkerställa att ingen viktig information går förlorad. AIS 600 har även en unik inbyggd aktiv splitterbox med ClearTrack™ teknik som eliminerar behovet av två VHF antenner på båten.

Den interna aktiva splitterboxen säkerställer att all VHF och AIS kommunikation skickas och tas emot med minimal signalförlust eller störningar. ClearTrack säkerställer att inga avbrott av AIS-mottaging uppstår, även om VHF radion används.

Användaren få enkelt AIS mål presenterade i sin sjökortsplotter direkt i sjökortet. AIS 600 är både NMEA 0183 samt NMEA 2000 kompatibel, vilket ger mökjlighet till integrering i båtens eventuella nätverk av marinelektronik.

Installerad levererar AIS 600 detaljerad information så som fartygsidentifiering, position, kurs och fart från fartyg utrustade med en AIS sändare inom räckvidd (VHF). Samtidigt skickas ens egen båts information till andra fartyg med en AIS mottagare.
När AIS 600 är integrerad tillsammans med en Garmin sjökortsplotter och VHF radio via NMEA 2000 kan DSC meddelanden inledas till AIS mål direkt från sjökortsplottern, genom att välja ”call with radio” funktionen.

Men den blir inte billig - 13 papp.

Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line