arholma

hogarna

Dessa båda 50-sidiga A3-kort över ytterskärgården kan Hydrographica för närvarande inte publicera på grund av Sjöfartsverkets utdragna tillståndshantering.

Nu stoppar Sjöfartsverket Hydrographicas specialmätta båtsportkort för Stockholms yttre norra skärgård. Samtidigt ger samma verk ut nya båtsportkort med nya falska grund och felaktiga djupsiffror. Konkurrensverket har börjat titta på frågan och träffade i dag represententer för Hydrographica, men har ännu inte öppnat något formellt ärende.

 

Så här skriver Hydrographica själva i sitt nyhetsbrev:

"På grund av nya rutiner och långsam handläggning av spridningstillstånd hos Sjöfartsverket tvingas Hydrographica för andra året i följd att skjuta upp utgivningen av de två nya specialbåtsportkorten i Stockholms skärgård – ”Stockholms ytterskärgård, Arholma - Söderarm - Rödlöga” och ”Stockholms ytterskärgård, Ängskär - Svenska Högarna - Björkskär”. Sjöfartsverket måste meddela spridningstillstånd innan vi kan trycka och publicera våra sjökort, och det har man fortfarande inte gjort. Sedan årsskiftet 2019/2020 har handläggningen av dessa ärenden hos Sjöfartsverket avsevärt förlängts, från tidigare ca 4 veckor till nu upp mot 6 månader. Dessutom har besluten varit mycket motstridiga och ibland rentav felaktiga. Detta omkullkastar helt Hydrographicas planerade utgivning och produktion av nya sjökort.

Känned om om "okända" grund hindras

Att utgivningen av våra planerade specialbåtsportkort över Stockholms ytterskärgård nu skjuts på framtiden – oklart hur länge – innebär också att flera hundra tidigare okända och ej redovisade grund inte kommer till allmän kännedom. Hydrographica har vid flera tillfällen sökt svar och besked från Sjöfartsverket om när besked om spridningstillstånd kommer att lämnas, men inte fått några tydliga svar på detta. Det är i nuläget oklart när de nya sjökorten kan tryckas. I bästa fall kan de finnas tillgängliga innan midsommar i år, men det är mycket osäkert.

grund 
Varje röd ring visar var det ligger ett grund med mindre än ca 4 meters djup som ligger på "vitt vatten" i Sjöfartsverkets sjökort, dvs vatten som anges vara djupare än 6 meter. Grunden finns däremot i de sjökort från Hydrographica som nu fått sin utgivning uppskjuten på obestämd tid. Totalt handlar det om hundratals sådana hittills okända grund i ytterskärgården."

shoppingSjöfartsverket har å sin sida en utgivningsplan som innebär att det kommer en helt ny upplaga med de nya försämrade båtsportkorten under året. Sittbrunnens tips är att priset på begagnade båtsportkort kommer att rusa på Blocket.

Niklas Krantz


Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line