Verket blåser kritikerna

sjofart

När allt fler nu kritiserar Sjöfartsverket för att de ger ut nya sjökort med betydligt sämre sjökortsdata, så tjänar samma verk pengar på kritiken.

Svenska Kryssarklubbens tidning På Kryss har betalat ett par tusen kronor och Skärgården har fått en räkning på 1 545 kronor plus moms. Allegroklubbens tidning har stoppats i avvaktan på publiceringstillstånd från Sjöfartsverket.

På sin hemsida talar Sjöfartsverket om att det kostar att avbilda deras sjökort. Men de nämner inte paragraf 22, citaträtten.

Man får ju citera om man bara nämner vem som är upphovsman och man har legitima skäl. Ändamålet får inte vara att tjäna pengar, till exempel.

Så här lyder undantaget:

"22 §  Var och en får citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. Lag (1993:1007)."

Det står till och med i förarbetena till lagen som exempel att om syftet är att diskutera kartografisk teknik så är det god sed och tillåtet.

sou

I tidningen På Kryss skrev Jonas Ekblad i höstas om Sjökortslyftet, som Sjöfartsverket kallar sina nya försämrade sjökort.

pakryss

- Vi kontaktade Sjöfartsverket och de sa att de ville ha betalt, berättar chefredaktör Desirée Wahren Stattin. De ville ha ungefär tvåtusen kronor som vi betalade. Vi tyckte det var enklare än att gå till rätten.

Tidningen Skärgården skrev i häromdagen om vilka problem Sjöräddningen kommer att få när de inte kan köra sina vanliga vägar, om de ska gå efter de nya sjökorten. De fick en prisuppgift från Sjöfartsverket på 1 545 kronor plus moms, för en tidning på högst 4000 exemplar. Då fick de inte publicera mer än en A5 tryckt yta.

skargard copy

- Jag tycker det är märkligt, men de är ju ett affärsdrivande verk, säger chefredaktör Lasse Söderman.

allegro

Allegroklubben har i sin medlemstidning, som går ut i cirka trehundra exemplar en utförlig artikel av Lasse Granath och Jesper Sanne från Hydrographica, som sysslar med egen sjömätning för sina specialkort. Där hade de exemplifierat med sina egna kort och sjöfartsverkets nya. När Allegroklubben la ut en förhandspuff för nya numret, så hörde Sjöfartsverket av sig och krävde pengar.

Den färdigtryckta tidningen ligger nu och väntar på spridningstillstånd från Sjöfartsverket hos klubben.

- Vi avvaktar med att skicka ut den tills vi får svar från verket, berättar Steve Franzén på Allegroklubben.

Sittbrunnen har ännu inte fått någon påstötning från det statliga verket om betalning.

Niklas Krantz

Sittbrunnenfilmer

Vi använder cookies.
Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.