lasse- Förr tipsade vi Sjöfartsverket om en massa grund som de inte hade hittat, säger Lars Granath på Hydrographica när jag ringer upp för att höra vad han tycker om korten som Beppe Backlund och Jonas Ekblad har dissat.

- Men nu lägger de in falska grund i de nya sjökorten.

Samarbetet mellan den statliga myndigheten och fritidsbåtuppstickaren vad gäller sjökort tycks ha sjunkit till noll.

"Hydrographica har noterat de förändringar som införts i de nya sjökorten från Sjöfartsverket. Vi har tagit del av inlägget från Beppe Backlund och kan bekräfta att allt är korrekt uppfattat och att vi delar hans oro. Vi har också med utgångspunkt från Jonas Ekblads artikel i "På Kryss" undersökt de exempel som där lyfts fram. Det finns otaliga andra exempel på hur djupa och tryggt farbara vatten i onödan förvandlats till grunda och osäkra. Vi kan ha förståelse för att Sjöfartsverket är låsta av internationella system för hur ingångsdata ska värderas och hur kartografin måste följa med. Men hur tänker man om man ändå är medveten om att den tidigare kartografin var mera korrekt?

Vad vi däremot har föga förståelse för är varför de nya sjökorten har blivit beströdda med en så stor mängd fullständigt falska grund? Sjöfartsverket svarar i en kommentar till Jonas Ekblads artikel att det är grund som Hydrographica missat. Det är en häpnadsväckande osanning, och vi känner en stor besvikelse över att inte behandlas med mer kollegial respekt. Vi har ändå mer än 40 års erfarenhet av att kartlägga grunda vatten, och det är ytterst sällsynt att vi missar något grund. Och vi har hittills aldrig lagt in falska grund. Det är mycket enkelt att leda i bevis att Sjöfartsverket fyllt vissa delar av sina kort med sten- och bränningstecken som inte har någon motsvarighet i verkligheten. Och eftersom vi också kunnat konstatera hur tidigare korrekt placerade stentecken på farliga grund nu raderats och ersatts med felaktiga i närheten, så väntar vi bara på den olycka som inträffar när en navigatör försöker undvika ett falskt grund och smäller på ett riktigt, som fanns i kortet tidigare men inte nu. Själva betraktar vi Sjöfartsverkets tidigare utgivna sjökort som mer tillförlitliga, särskilt om de hållits rättade enligt UfS, och vi kommer precis som Jonas Ekblad föreslår att använda våra äldre utgåvor, såväl de tryckta som de digitala."

Lars Granath
Hydrographica

 


Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line