Plupp finns på Djurö.

plupp1Ett arbete? Kontrollera lastsäkring och farligt gods, sanera oljeutsläpp, samtala med en berusad båtägare och hans fru, fiskeritillsyn, plocka upp en drivande jolle på Mysingen, göra en brottsplatsundersökning på  botten efter att sökt av en fjärd efter en försvunnen person, leda en sjöräddning, ge akutvård och göra nykterhetskontroller. Ett arbete? Det låter som många branscher och kompetenser, men det är några exempel på vad Patrick Dahlberg och hans kollegor på KBV 010 gör under sina arbetspass på Kustbevakningen ute på Djurö där jag fick tillfälle att träffa honom efter ett arbetspass som sträckt sig från fredag till måndag.

 

patrick1Patrick Dahlberg är befäl på KBV 010, ett miljöräddningsfartyg som är utrustat för bland annat oljebekämpning vid utsläpp eller tömning av ett grundstött fartyg där risken att olja ska börja läcka ut. Patrick har varit kustbevakare i 22 år, innan dess har han hunnit med både kungliga flottan och handelsflottan innan han sökte till Kustbevakningen. Grundutbildningen är på 3 terminer och man antar cirka 25 personer er år och sållar bland uppåt 1000 sökande så det är ett attraktivt arbete och för att söka krävs bland annat fartygsbefälskurs klass VII och/eller Maskinbefälskurs klass VII.

 

Att beskriva ett arbetspass på ett kustbevakningsfartyg är svårt, nästan omöjligt då spannet över arbetsuppgifterna är så stort. Det här passet har bland annat innehållit kontroll av lastsäkring och farligt gods, , man kontrollerar att lastbilarna på väg ombord på färjan har ordning och ger korrekt information om vad de har på flaket eller i skåpen, exempelvis15.000 liter brandfarlig färg måste deklareras, vad händer annars vid en brand ombord eller en grundstötning?

Kontrollera nykterheten är också en av uppgifterna även för besättningen på KBV 010, fartyget medför en snabbgående båt för dessa kontroller.

På det senaste passet blev de också kontaktade av sjöräddningen som kontaktats av en orolig kvinna i en fritidsbåt. Hennes man var mycket berusad och på dåligt humör så sjöräddningen ville ha uppbackning. Situationen avlöpte bra, man delade på paret en stund och samtalade med båda parterna och fann en lösning efter 45 minuter och mannen accepterade att han inte var i form för att köra båten utan fick koppla av i ruffen och låta frun ta rodret.
Vidare plockade man upp 8 nät som upptäckts av en vaksam person, näten var inte märkta med bojar och namn utan endast med en lina i land. Näten togs om hand och det är inte troligt att en ägare hör av sig och begär dem tillbaks. Ägaren till lilla Plupp däremot är säkert glad att hans söta jolle plockts upp på Mysingen och nu vilar tryggt på Djurö.

370 år, så länge har vi i Sverige haft en kustbevakning, från början bestod den av strandridare, 1638 bestod styrkan av 2 man som hade till uppgift förhindra smuggling och vrakplundring och så arbetade man i princip fram till andra världskriget, men med en större styrka får vi förmoda. Kriget medförde att smugglingen minskade och man fick andra och fler uppgifter, exempel kontroll av sjötrafiken, visitation av fartyg och personer, kontroll av passerkort och plombering av radiosändare. Och fler uppgifter kom till med fiske och jakttillsyn, kontroll av säkerhetsbestämmelser på fartyg och organiserad sjöräddning.

På 1970-talet fick KBV ansvar för oljebekämpning och kemikalieutsläpp och 1982 fick man polisiära befogenheter till havs samt i Vänern och Mälaren. Sedan 1988 är Kustbevakningen en egen civil statlig myndighet med ett nära samarbete med bland annat Tullverket och polisen.

Det kan också leda SAR (Search and rescue) tillsammans med bland andra Sjöräddningssällskapet som är en viktig resurs och samarbetspartner.

Miljöarbetet är en mycket central uppgift för KBV, glädjande nog har antalet utsläpp minskat, men 2011 hade man ändå 264 konstaterade utsläpp, men det går åt rätt håll. KBV bekämpar inte bara akuta utsläpp, Patrick berättar om hur de kan dyka ner på vrak och tömma tanken på bränsle, även en relativt liten mängd kan göra stor skada.

kbv0101Mycket tid läggs på förebyggande arbete, bemanningskontroll och behörighetskontroller av personal så förtroendeutbildningen finns hos varje anställd. Det räcker inte att kunna sköta kaffebryggaren på Vaxholmsbåten, du ska veta var livvästarna finns, samlingsplatser för passagerarna vid exempelvis brand, mm.

Ja det är en hel del Kustbevakningen och deras resurser ska klara, det är ingen stor organisation, 26 kuststationer inklusive flygkuststationen i Skavsta. Personalen vidareutbildas, nya fartyg ersätter de gamla, i höst ersätts KBV 010 med KBV 031, ett riktigt modernt miljöfartyg som kommer klara ännu större uppdrag.

Patrick och hans kollegor arbetar vidare på att vi ska få en renare och säkrare skärgård,  det är ett speciellt gäng som väljer att arbeta som de gör, i ur och skur bokstavligt talat, men just den dagen jag var där och tittade ut över skärgården från bryggan på KBV 010 måste jag säga att utsikten från deras arbetsplats var fantastisk.

Cristofer Ahlandsberg


Sittbrunnens bokhandel är öppen

Stockholms skärgård - de 50 bästa hamnarna

Stockholms skärgård - de 50 bästa hamnarna

Jag ville inte dö, jag ville leva

Jag ville inte dö, jag ville leva

Hafsorkesterns haverier

Hafsorkesterns haverier

Åland, de 50 bästa hamnarna

Åland, de 50 bästa hamnarna

Kokkonst i kabyssen

Kokkonst i kabyssen

Logga in till bokhandeln, kommentarer och forum.

Kom ihåg mig

Bli medlem i Sittbrunnen, kommentera artiklar och få sällan ett litet nyhetsbrev om det är något kul som händer här.

Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line