hrfotomagnusrassyHallberg Rassy varslar igen

Hallberg Rassy på Ellös varslade personal så sent som i maj. På måndagseftermiddagen tvingades företaget att varsla ytterligare 42 anställda om uppsägning.

Hallberg Rassy, som är en av Orusts största privata arbetsgivare, hade orderböckerna fulla fram till semestern 2010. Efterfrågan på deras segelbåtar hade varit god. Men någon stor påfyllning av beställningar kom inte. I maj i år varslades därför 25 anställda.

Inräknat de 42 som fick besked om varsel om uppsägning på måndagen är nu cirka 100 personer varslade eller uppsagda på företaget. Hallberg Rassy har viss verksamhet också i Kungshamn och i Tyskland.

– Men detta varsel gäller Ellös, säger Magnus Rassy till Bohuslänningen.

– Marknaden var strålande fram till 2007 när det gäller orderingången. Sedan kom nedgången. Försäljningen har gått ned sedan 2008 och vi har levt på en god orderstock. Då hade 300 anställda. Men nu slår nedgången på produktionen.

Idag är knappt 200 anställda kvar.


Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line