Båtbranschen är på väg in i en ny era med fler och fler batteridrivna fritidsbåtar och yrkesfartyg.

Göteborg har flera eldrivna passagerarbåtar i älvtrafiken och Stockholm satsar på eldrivna bärplansbåtar för passagerare. Dessa energisnåla, flexibla och mindre båtar kan helt ändra hur trafik i skärgården kan göras.
Även på fritidssidan händer mycket med flera märken som satsar stort och fler och fler som behöver byta motor går över till eldrift i ex äldre segelbåtar och snipor.

Detta ställer nya krav på de som driver dessa båtar och inte minst varv etc. som skall serva dem. Vi har många väldigt duktiga båtmekaniker runt om i landet, men ny kunskap krävs för att på ett säkert och bra sätt serva eldrivna båtar. Här det plötsligt hög spänning upp till XX volt och starka strömmar.

Tillsammans med branschen har därför Sjösportskolan tagit fram en ny ettårig yrkeshögskoleutbildning som heter Marintekniker miljöoptimering. Utbildningen startar i augusti men ansökningsmöjligheten har redan öppnats. Den är delvis på distans för att kunna ha studerande från hela landet. Ett antal tillfällen är dock nödvändiga att vara på plats för att handgripligen laborera med elkopplingar och komponenter ur elsystemen.

Sjösportskolan har fått väldigt bra uppbackning av branschen och drygt 20, både stora och små företag har skriv på avsiktsförklaringar hos YH myndigheten.

Mats Eriksson VD på Sweboat säger att ”Alla som nu börjar serieproducera och sälja elbåtar inser att de är helt beroende av att det utbildas tekniker som kan serva dem och sköta om dem. Här ligger Sjösportskolan i framkant som tagit fram denna nya utbildning.”

Så om du har tillräckligt goda kunskaper i svenska språket, för att klara litteraturen som främst är på svenska, är minst 18 år och har ett stort intresse för båtar, miljö och ny teknik – sök Sjösportskolans Marintekniker miljöoptimering! Utbildningen är statligt finansierad och ger rätt till studiemedel via CSN.

 Sjösportskolans VD Karl Nordström är väldigt tacksam, ”Det är otroligt vilken support och engagemang vi får i denna satsning. Många bolag är ännu i sin linda och drivs av entusiaster som viker all sin tid åt att ta fram miljövänliga båtar och trots att intäkterna inte kommit ännu stöttar de ändå oss för att branschen skall kunna få rätt kompetens.”

Dessa samarbeten är även basen för att ordna bra praktikplatser för de studerande. LIA-perioden (Lärande i arbete, praktik) är förlagd i slutet av utbildningen och öppnar ofta dörren för kommande anställning. Efter en yh-utbildning får i snitt drygt 90 % av de studerande arbete i ”rätt” bransch, vilket är en otroligt fin siffra.

Sjösportskolan har drygt 55 års erfarenhet av utbildningar till sjöss. Det hela tog sin början i Långedrag 1967 med den tremastade skonaren Westkust som blev starten för Sjösportskolan. Sedan dess har tiotusentals båtintresserade gått våra uppskattade utbildningar för att få ännu mer glädje av livet till sjöss.

Vi erbjuder ett stort utbud av moderna kurser från kust till kust. Både praktiska och teoretiska utbildningar för fritid- och yrkesfolk. Sjösportskolan har ytterligare en marin YH utbildning Skärgårdentreprenör som ger allt man behöver för att lagligt kunna köra båt yrkesmässigt i skärgården.

Sjösportskolan ägs av Nina och Kalle Nordström och utöver dem arbetar sex fastanställda samt många instruktörer och skeppare.

 


Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line