Ska rädda östersjön

Ett stort projekt som ska pröva om musselodling kan vara ett sätt att rädda den övergödda Östersjön tilldelas 50 miljoner kronor i stöd från EU:s Östersjöprogram. Projektet som ska pågå i tre år sköts av Region Östergötland. En av odlingarna finns i Sankt Annas skärgård.

Övergödning på grund av mänskliga utsläpp av närsalter, främst kväve och fosfor, är ett av de allvarligaste miljöproblemen i Östersjön. Blåmusslorna lever av att filtrera växtplankton från vattnet och binder därigenom kväve och fosfor. Genom storskalig musselodling skulle övergödningen kunna minskas. Projektet kommer också att testa möjligheterna att använda musslor som ingrediens i djurfoder.

Sju länder deltar

Baltic Blue Growth (BBG) är ett projekt finansierat inom EU:s Östersjöprogram, ett av de centrala transnationella programmen inom EU:s territoriella samarbeten, vars målsättning är att Östersjöregionen ska vara ett område som är attraktivt att bo, arbeta och investera i. Region Östergötland är projektägare för BBG och kommer leda ett projektpartnerskap bestående av 18 partners från Sverige, Finland, Estland, Lettland, Polen, Danmark och Tyskland. Övriga östgötska partners är Länsstyrelsen Östergötland och Vattenbrukscentrum Ost.

Projektet kommer att pågå mellan mars 2016 och mars 2019 och dess totala budget är 6 miljoner euro, cirka 50 miljoner kronor. EU:s Östersjöprogram har nu beslutat att finansiera projektet.

"Unikt och viktigt"

– Det är glädjande att EU beslutat att stödja detta unika och viktiga projekt som handlar om Östersjöns framtid. Syftet är att hitta innovativa lösningar på ett stort gemensamt problem. Region Östergötland ser fram emot att leda projektet, säger regionrådet Göran Gunnarsson (C).

En av odlingarna finns öster om inre Kärrö i Sankt Annas skärgård och ägs av Vattenbrukscentrum Ost. Projektet kommer att testa olika odlingstekniker och titta på de ekonomiska förutsättningarna för storskalig musselodling.

– Om resultatet blir lyckat kommer musslorna inte bara att bidra till att rena Östersjön utan även kunna skapa kommersiell marknad för musslor, vilket på sikt kan leda till nya näringar i vår kust och skärgård, säger Bengt Nordström (MP), ordförande i Vattenbrukscentrum Ost och 1:e vice ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland.


Sittbrunnens bokhandel är öppen

El, elektronik och nätverk ombord

El, elektronik och nätverk ombord

Bortom horisonten

Bortom horisonten

Åland, de 50 bästa hamnarna

Åland, de 50 bästa hamnarna

Kokkonst i kabyssen

Kokkonst i kabyssen

Nautisk uppslagsbok

Nautisk uppslagsbok

Segling från hela världen

Logga in till bokhandeln, kommentarer och forum.

Kom ihåg mig

Bli medlem i Sittbrunnen, kommentera artiklar och få sällan ett litet nyhetsbrev om det är något kul som händer här.

Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line