HR-flotta till England

Tio Hallberg-Rassy 342 flyttas från Tyskland till England

British Kiel Yacht Club har haft fem olika flottor med nya Hallberg-Rassybåtar, totalt inte mindre än 54 nya båtar.

Klubben BKYC har nu tyvärr stängts ned. Innan dess hedrade Hallberg-Rassy klubben och särskilt Mr Baz Ennels och Mr Chris Wrigley, som länge arbetat för klubben. Hallberg-Rassy och BKYC har haft ett långt och gott samarbete som sträckt sig över årtionden. Den första Hallberg-Rassyflottan var tolv 29-fotare år 1989.

Den nuvarande flottan av tio Hallberg-Rassy 342 har flyttats från Kiel i Tyskland till södra England. Där kommer flottan att fortsätta hos Joint Services, Adventurous Sail Training Center, känt som JSASTC i Gosport, Storbritannien. Syftet med JSASTC är att genom havssegling utbilda ledaregenskaper och andra färdigheter viktiga för den brittiska militären.

Sittbrunnenfilmer