25 % dyrare för båtklubbar.

Båtklubbsmomsen klubbad!

 140844578840920200 resized

Båtklubbar är bara parkeringsplatser för båtar! Därför ska de betala 25% moms på arrendet för hamnanläggningarna. Det skriver Skatteverket i sitt förhandsbesked till Stockholms Stad.

Medan man i Göteborg funderar på hur man ska göra med det kommunala fritidsbåtsmonopolet Grefab, privatisera eller arrendera ut till båtklubbar, har Saltsjön - Mälarens Båtförbund i flera år slagits för att slippa momsen på anläggningarna, som de ideella föreningarna arrenderar av Stockholms kommun.

Det var 2014 som Idrottsförvaltningen i Stockholm plötsligt kom på att de skulle ta ut 25 % moms av båtklubbarna.

SMBF har hävdat att båtklubbarna inte är kommersiella marinor utan ideella föreningar. Stockholms stad har sen begärt besked av Skatteverket, som nu alltså har lämnat ett förhandsbesked.

"Vid ett beslut om moms på allmännyttiga ideella båtklubbar så kommer det inte enbart att drabba båtklubbarna i Stockholm utan alla Sveriges båtklubbar kommer att drabbas, eftersom det är en skatt." Så skrev SMBF:s tf vice ordförande Sören Löfgren förra året i ett brev till finansminister Magdalena Andersson.

Men Skatteverket har inte brytt sig om finansministerns eventuella synpunkter, utan hänvisar till EU-domstolen och Högsta förvaltningsrätten. Uthyrning av båtplatser är att jämföra med uthyrning av parkeringsplatser, som enligt tidigare beslut är momspliktigt. Att det är ideella föreningar som arrenderar hamnanläggningarna av kommunen har ingen betydelse, menar Skatteverket i sin tolkning av tidigare rättsfall.

SMBF håller nu på att analysera beslutet, för att se om man kan överklaga.

140844578408628600 resized

Sittbrunnenfilmer